Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VII KADENCJA (2019-2024)

  Sesje
 1. 2019
 2. 2020
 3. 2021
 4. 2022
 5. 2023
 6. 2024


 1. Rok 2019
  1. I/2019 (11.04.2019)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr I 1 2019; w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy i Członka Zarządu
    • Uchwała nr I 2 2019; w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr I 3 2019; w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr I 4 2019; w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr I 5 2019; w sprawie wybory Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr I 6 2019; w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu
    • Uchwała nr I 7 2019; w sprawie wyboru Członka Zarządu Dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr I 8 2019; w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  2.  
  3. II/2019 (07.05.2019)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  4.  
  5. III/2019 (30.05.2019)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr III 15 2019; w sprawie opinii Rady Dzielnicy Osowa dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska
  6.  
  7. IV/2019 (25.06.2019)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr IV 16 2019; w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr IV 17 2019; w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2019
  8.  
  9. V/2019 (17.07.2019)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr V 18 2019; w sprawie opinii dotyczącej pilotażowego projektu systemu ulic jednokierunkowych w dzielnicy Osowa
    • ZAŁĄCZNIK do uchwały nr V 18 2019 – Koncepcja stref ulic jednokierunkowych
    • Uchwała nr V 19 2019; w sprawie opinii dotyczącej koncepcji uspokojenia ruchu na ulicy Jednorożca
    • ZAŁĄCZNIK do uchwały nr V 19 2019 – Koncepcja uspokojenia ruchu na ulicy Jednorożca
  10.  
  11. VI/2019 (01.08.2019)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr VI 20 2019; w sprawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 25 czerwca 2019
    • Uchwała nr VI 21 2019; w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/2019 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2019
  12.  
  13. VII/2019 (18.09.2019)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr VII 22 2019; w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/2019 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2019
  14.  
  15. VIII/2019 (16.10.2019)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr VIII 23 2019; w sprawie budowy systemu monitoringu miejskiego w dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr VIII 24 2019; w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice Północno-Zachodnie II w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr VIII 25 2019; w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kukawki, rejonu ulicy Krajeńskiej i ulicy Złotowskiej
  16.  
  17. IX/2019 (20.11.2019)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr IX 26 2019; w sprawie nadania nazw osowskim parkom, zieleńcom i skwerom
    • Uchwała nr IX 27 2019; w sprawie opinii w sprawie projektu rozkładów jazdy dla linii autobusowych nr 169, 179 oraz 210 w związku z wydłużeniem linii autobusowej nr 169 do Portu Lotniczego
    • Uchwała nr IX 28 2019; w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/2019 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2019
  18.  
  19. X/2019 (11.12.2019)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr X 29 2019; w sprawie nadania nazwy ulica Władysława Raatza
    • Uchwała nr X 30 2019; w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2020 z mieszkańcami
    • Uchwała nr X 31 2019; w sprawie remontu ulicy Kielnieńskiej oraz budowy ulicy tzw. „Nowej Koziorożca”
    • Uchwała nr X 32 2019; w sprawie wniosku mieszkańców ulicy Komety, dotyczącego zamknięcia przejazdu pomiędzy ulicą Komety a planowaną ulicą Nową Koziorożca
    • Uchwała nr X 33 2019; w sprawie stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice Północno-Zachodnie II w mieście Gdańsku
 2.    
 3. Rok 2020
  1. XI/2020 (28.01.2020)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XI 34 2020; w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury
    • Uchwała nr XI 35 2020; w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku
   3. Oświadczenia
  2.  
  3. XII/2020 (19.02.2020)
   1. Protokoły
  4.  
  5. XIII/2020 (03.03.2020)
   1. Protokoły
  6.  
  7. XIV/2020 (28.04.2020)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XIV 36 2020; w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020
   3. Oświadczenia
  8.  
  9. XV/2020 (27.05.2020)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XV 37 2020; w sprawie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych
    • Uchwała nr XV 38 2020; w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2021
    • Uchwała nr XV 39 2020; w sprawie utwardzenia gruntowego odcinka ulicy Westy
    • Uchwała nr XV 40 2020; w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XV 41 2020; w sprawie przedstawienia opinii dotyczącej Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku, o którym mowa w zarządzeniu nr 441/20 Prezydenta Miasta Gdańska
  10.  
  11. XVI/2020 (09.07.2020)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XVI 42 2020; w sprawie zmiany uchwały nr XIV/36/2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020
  12.  
  13. XVII/2020 (29.09.2020)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XVII 43 2020; w sprawie opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2021
    • Uchwała nr XVII 44 2020; w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca”
  14.  
  15. XVIII/2020 (27.10.2020)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XVIII 45 2020; w sprawie zmiany uchwały nr XIV/36/2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020
    • Uchwała nr XVIII 46 2020; w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2021 z mieszkańcami
  16.  
  17. XIX/2020 (24.11.2020)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XIX 47 2020; w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XIX 48 2020; w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Zeusa i Afrodyty w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XIX 49 2020; w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Konwentów Makrodzielnicowych
  18.  
  19. XX/2020 (18.12.2020)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XX 50 2020; w sprawie zmiany uchwały nr XIV/36/2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020
    • Uchwała nr XX 51 2020; w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Wodnika, Jednorożca, Galaktycznej, Homera i Horacego w mieście Gdańsku
 4.    
 5. Rok 2021
  1. XXI/2021 (26.01.2021)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXI 52 2021; w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury
  2.  
  3. XXII/2021 (23.02.2021)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXII 53 2021; w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2021
    • Uchwała nr XXII 54 2021; w sprawie stanowiska w sprawie projektu uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XXII 55 2021; w sprawie stanowiska w sprawie projektu uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera w mieście Gdańsku
   3. Oświadczenia
    • Oświadczenie nr XXII 3 2021; w sprawie stanowiska dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Zeusa i Afrodyty w mieście Gdańsku
    • Oświadczenie nr XXII 4 2021; w sprawie stanowiska dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku
  4.  
  5. XXIII/2021 (13.05.2021)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXIII 56 2021; w sprawie zmiany uchwały nr XXII/53/2021 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2021
   3. Oświadczenia
  6.  
  7. XXIV/2021 (10.06.2021)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXIV 57 2021; w sprawie zmiany uchwały nr XXII/53/2021 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2021
    • Uchwała nr XXIV 58 2021; w sprawie stanowiska dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XXIV 59 2021; w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2022
    • Uchwała nr XXIV 60 2021; w sprawie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych
    • Uchwała nr XXIV 61 2021; w sprawie opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2022
  8.  
  9. XXV/2021 (30.06.2021)
   1. Protokoły
   2. Oświadczenia
  10.  
  11. XXVI/2021 (12.10.2021)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXVI 62 2021; w sprawie zmiany uchwały nr XXII/53/2021 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2021
    • Uchwała nr XXVI 63 2021; w sprawie sposobu konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2022 z mieszkańcami
    • Uchwała nr XXVI 64 2021; w sprawie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XXVI 65 2021; w sprawie wykupu gruntu pod budowę ulicy Wodnika
  12.  
  13. XXVII/2021 (17.12.2021)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXVII 66 2021; w sprawie nadania nazwy Rondo OLIMPII Osowa
    • Uchwała nr XXVII 67 2021; w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice – rejon ulic Meteorytowej, Keplera i Galaktycznej celem uniemożliwienia rozbudowy parku rozrywki, poprawienia jakości komunikacji i ochrony terenów rekreacyjnych
  14.  
 6.  
 7. Rok 2022
  1. XXVIII/2022 (11.01.2022)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  2.  
  3. XXIX/2022 (01.02.2022)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXIX 69 2022; w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury
    • Uchwała nr XXIX 70 2022; w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2022
  4.  
  5. XXX/2022 (25.02.2022)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXX 71 2022; w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/70/2022 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2022
    • Uchwała nr XXX 72 2022; w sprawie utworzenia środowiskowego domu samopomocy, świetlicy dziennego pobytu lub innej usługi społeczno-opiekuńczej na terenie dzielnicy Osowa
  6.  
  7. XXXI/2022 (29.04.2022)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXXI 73 2022; w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/70/2022 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2022
    • Uchwała nr XXXI 74 2022; w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XXXI 75 2022; w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza w mieście Gdańsku
  8.  
  9. XXXII/2022 (24.05.2022)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXXII 76 2022; w sprawie przedstawienia opinii w sprawie projektu zagospodarowania rejonu osowskiego dworca w ramach Gdańskich Przestrzeni Lokalnych
    • Uchwała nr XXXII 77 2022; w sprawie przedstawienia opinii w sprawie wprowadzenia jednokierunkowej organizacji ruchu wzdłuż ulicy Andromedy w dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr XXXII 78 2022; w sprawie przedstawienia rekomendacji do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku
  10.  
  11. XXXIII/2022 (02.06.2022)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXXIII 79 2022; w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2023
    • Uchwała nr XXXIII 80 2022; w sprawie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych
    • Uchwała nr XXXIII 81 2022; w sprawie wniosku o wykup, dzierżawę, objęcie w trwały zarząd lub przeprowadzenie innej procedury wobec gruntów pod realizację inwestycji na terenie dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr XXXIII 82 2022; w sprawie opinii dotyczącej projektu docelowej organizacji ruchu drogowego – oznakowanie grubowarstwowe w ciągu ulic Koziorożca, Zeusa, Balcerskiego
  12.  
  13. XXXIV/2022 (14.09.2022)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXXIV 83 2022; w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/70/2022 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2022
    • Uchwała nr XXXIV 84 2022; w sprawie wprowadzenia jednokierunkowej organizacji ruchu wzdłuż ulicy Dionizosa w dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr XXXIV 85 2022; w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku
  14.  
  15. XXXV/2022 (20.10.2022)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXXV 86 2022; w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/70/2022 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2022
    • Uchwała nr XXXV 87 2022; w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo – przy zbiorniku retencyjnym „Owczarnia” w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XXXV 88 2022; w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2023 z mieszkańcami
  16.  
  17. XXXVI/2022 (14.11.2022)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXXVI 89 2022; w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury
  18.  
  19. XXXVII/2022 (15.12.2022)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXXVII 90 2022; w sprawie stanowiska dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XXXVII 91 2022; w sprawie korekty południowej granicy dzielnicy Osowa
 8.    
 9. Rok 2023
  1. XXXVIII/2023 (09.01.2023)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXXVIII 92 2023; w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XXXVIII 93 2023; w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Mirandy w mieście Gdańsku
  2.  
  3. XXXIX/2023 (02.02.2023)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  4.  
  5. XL/2023 (14.03.2023)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XL 97 2023; w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/96/2023 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2023
    • Uchwała nr XL 98 2023; w sprawie opinii w sprawie projektu zmian w rozkładach jazdy dla linii autobusowych nr 169, 171 oraz 179 od 1 kwietnia 2023
  6.  
  7. XLI/2023 (20.04.2023)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XLI 99 2023; w sprawie stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XLI 100 2023; w sprawie opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2024
    • Uchwała nr XLI 101 2023; w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/96/2023 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2023
  8.  
  9. XLII/2023 (18.05.2023)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XLII 102 2023; w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/96/2023 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2023
    • Uchwała nr XLII 103 2023; w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowas do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2024
    • Uchwała nr XLII 104 2023; w sprawie wykupu gruntu oraz realizacji ulicy Wodnika i ulicy Międzygwiezdnej
    • Uchwała nr XLII 105 2023; w sprawie uciążliwości związanych z przeładunkiem na stacji kolejowej Gdańsk Osowa i narastającego ruchu pociągów w dzielnicy
   3. Oświadczenia
  10.  
  11. XLIII/2023 (29.06.2023)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XLIII 106 2023; w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice – rejon ulicy Mirandy w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XLIII 107 2023; w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon Alei Kazimierza Jagiellończyka i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
  12.  
  13. XLIV/2023 (26.09.2023)
   1. Protokoły
  14.  
  15. XLV/2023 (26.10.2023)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XLV 108 2023; w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2024 z mieszkańcami
    • Uchwała nr XLV 109 2023; w sprawie stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Mirandy w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XLV 110 2023; w sprawie stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XLV 111 2023; w sprawie wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na odcinku ulicy Syriusza w dzielnicy Osowa
  16.  
  17. XLVI/2023 (14.11.2023)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
 10.    
 11. Rok 2024
  1. XLVII/2024 (18.01.2024)
   1. Protokoły
  2.  
  3. XLVIII/2024 (19.02.2024)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  4.  
  5. XLIX/2024 (18.03.2024)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  6.  
  7. L/2024 (16.04.2024)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr L 116 2024; w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/113/2024 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2024
    • Uchwała nr L 117 2024; w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2025
    • Uchwała nr L 118 2024; w sprawie opinii dotyczących projektów Budżetu Obywatelskiego 2025
  8.  
  9. LI/2024 (04.06.2024)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr LI 119 2024; w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/113/2024 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2024
    • Uchwała nr LI 120 2024; w sprawie utworzenia Parku Północnego na granicy dzielnic Osowa oraz Matarnia
  10.  
  11. LII/2024 (28.06.2024)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr LII 121 2024; w sprawie przebudowy ulicy Spacerowej i wyposażenia jej w buspasy oraz tunelu pod wzgórzem Pachołek
  12.