Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VI KADENCJA (2015-2019)

  Sesje

 1. 2015
 2. 2016
 3. 2017
 4. 2018
 5.  

 6. 2019
  • XLVI sesja (03.01.2019)
  • Zakończenie kadencji Rady Dzielnicy Osowa VI kadencji (16.01.2019)

 
 
 

 

 1. Rok 2015

  1. I/2015 (07.04.2015)
   1. Uchwały
  2.  

  3. II/2015 (21.04.2015)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  4.  

  5. III/2015 (18.05.2015)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr III 12 2015; w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębionych na działalność statutową Rady Dzielnicy Osowa w roku 2015
    • Uchwała nr III 13 2015; w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia MPZP Osowa rejon ulic Junony i Heliosa w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr III 14 2015; w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ujęcie wejść do TPK zlokalizowanych w Dzielnicy Osowa na liście wybranych wejść przeznaczonych do zagospodarowania i urządzenia w ramach „Koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”
    • Uchwała nr III 15 2015; w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Dzielnicy Osowa
  6.  

  7. IV/2015 (29.06.2015)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr IV 16 2015; w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenie MPZP osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr IV 17 2015; w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Barniewice rejon ulicy Ateny w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr IV 18 2015; w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Dzielnicy Osowa
   3. Oświadczenia
  8.  

  9. V/2015 (14.08.2015)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr V 19 2015; w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy Osowa opinii w sprawie budowy placu zabaw przez Stowarzyszenie Nasza Osowa przy ulicy Merkurego
    • Uchwała nr V 20 2015; w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy Osowa opinii w sprawie budowy placu zabaw przez stowarzyszenie INNE Jest Piękne przy ulicy Złotowskiej
  10.  

  11. VI/2015 (03.09.2015)
   1. Protokoły
  12.  

  13. VII/2015 (10.09.2015)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr VII 21 2015; w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy Osowa w sprawie ulicy Niedziałkowskiego
    • Uchwała nr VII 22 2015; w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2015 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 18 maja 2015 w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2015
  14.  

  15. VIII/2015 (08.10.2015)
   1. Protokoły
   2. Oświadczenia
  16.  

  17. IX/2015 (10.11.2015)
   1. Protokoły
  18.  

  19. X/2015 (03.12.2015)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr X 23 2015; w sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji zmian funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy Osowa
   3. Oświadczenia
    • Oświadczenie nr X 3 2015; w sprawie zasad naliczania przez GPEC opłat od użytkowników mieszkających na terenie Dzielnicy Osowa
  20.  

  21. XI/2015 (09.12.2015)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XI 24 2015; w sprawie wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska
    • ZAŁĄCZNIK; Osowa – kierunki zagospodarowania przestrzennego
    • ZAŁĄCZNIK; Osowa – strefy funkcjonalno-przestrzenne
 2.  

   

 3. Rok 2016

  1. XII/2016 (13.01.2016)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XII 25 2016; w sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji zmian rozkładu jazdy autobusu linii 269
    • ZAŁĄCZNIK – zaproponowany rozkład jazdy (poprawki)
  2.  

  3. XIII/2016 (11.02.2016)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  4.  

  5. XIV/2016 (03.03.2016)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XIV 31 2016; w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność staturową Dzielnicy Osowa w roku 2016
    • Uchwała nr XIV 32 2016; w sprawie wyrażenia stanowiska na temat projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia MPZP Barniewice rejon ulicy Ateny w mieście Gdańsku
  6.  

  7. XV/2016 (07.04.2016)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XV 33 2016; w sprawie wyrażenia stanowiska na temat projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia MPZP Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XV 34 2016; w sprawie zmiany uchwały nr XIV/31/2016 z dnia 3 marca 2016 w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2016
  8.  

  9. XVI/2016 (28.04.2016)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XVI 35 2016; w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia MPZP dla rejonu ulicy Wodnika i Syriusza
    • Uchwała nr XVI 36 2016; w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia MZPZ dla rejonu ulicy Nike
    • Uchwała nr XVI 37 2016; w sprawie pzmiany uchwały nr XIV/31/2016 z dnia 3 marca 2016 w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2016 zmienionej uchwałą nr XV/34/2016 z dnia 12 kwietnia 2016
    • Uchwała nr XVI 38 2016; w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2017
    • Uchwała nr XVI 39 2016; w sprawie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych
  10.  

  11. XVII/2016 (31.05.2016)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XVII 40 2016; w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia MPZP dla rejonu ulicy Wendy i Gryfa Pomorskiego
    • Uchwała nr XVII 41 2016; w sprawie wyrazenia stanowiska na temat projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Osowa rejon ulicy Podejdona i Junony
    • Uchwała nr XVII 42 2016; w sprawie synchronizacji komunikacji autobusowej z komunikacją szynową oraz utworzenia drugiej linii autobusu wewnątrzdzielnicowego
  12.  

  13. XVIII/2016 (28.06.2016)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XVIII 43 2016; w sprawie zmiany uchwały nr XIV/31/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2016 zmienionej uchwałą nr XV/34/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 oraz uchwałą nr XVI/37/2016 z dnia 27 kwietnia 2016
    • Uchwała nr XVIII 44 2016; w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy Osowa opinii w sprawie budowy placu zabaw przez Stowarzyszenie Nasza Osowa przy ulicy Siedleckiego
    • Uchwała nr XVIII 45 2016; w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy Osowa opinii w sprawie budowy placu zabaw przez Stowarzyszenie INNE Jest Piękne przy ulicy Złotowskiej
    • Uchwała nr XVIII 46 2016; w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy Osowa opinii w sprawie budowy placu zabaw przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa
  14.  

  15. XIX/2016 (05.09.2016)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XIX 47 2016; w sprawie zmiany uchwały nr XIV/31/2016 z dnia 3 marca 2016 w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2016 zmienionej uchwałą nr XV/34/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 , uchwałą nr XVI/37/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz uchwałą nr XVIII/43/2016 z dnia 28 czerwca 2016
   3. Oświadczenia
    • Oświadczenie nr XIX 4 2016; w sprawie zachęcenia mieszkańców Dzielnicy Osowa do głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2017
    • Oświadczenie nr XIX 5 2016; w sprawie apelu o przystąpienie do sporządzenia MPZP dla rejonu ulicy Telewizyjnej w dzielnicy Matarnia
  16.  

  17. XX/2016 (04.10.2016)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XX 48 2016; w sprawie przyjęcia rezygnacji Macieja Juchniewicza ze stanowiska Członka Zarządu Dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr XX 49 2016; w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenie MPZP dla jaru wzdłuż ul. Wodnika (na odcinku płyt drogowych)
    • Uchwała nr XX 50 2016; w sprawie wniosku o budowę publicznej szkoły podstawowej przy ul. Orfeusza
  18.  

  19. XXI/2016 (17.11.2016)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  20.  

  21. XXII/2016 (06.12.2016)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  22.  

 4.  

   

 5. 2017 Rok

  1. XXIII/2017 (12.01.2017)
   1. Protokoły
  2.  

  3. XXIV/2017 (23.02.2017)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  4.  

  5. XXV/2017 (16.03.2017)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXV 60 2017; w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017
  6.  

  7. XXVI/2017 (20.04.2017)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  8.  

  9. XXVII/2017 (05.05.2017)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXVII 63 2017; w sprawie zmiany uchwały nr XXV/60/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017
  10.  

  11. XXVIII/2017 (15.05.2017)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXVIII 64 2017; w sprawie zmiany uchwały nr XXV/60/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017
    • Uchwała nr XXVIII 65 2017; w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia MPZP dla rejonu ulic Osowski Zakątek, Zielony Zakątek oraz Spacerowej
    • Uchwała nr XXVIII 66 2017; w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia MPZP dla rejonu ulicy Chełmińskiej
   3. Oświadczenia
    • Oświadczenie nr XXVIII 6 2017; w sprawie wniosku do gdańskiego oddziału GDDKiA o uwzględnienie trzech przejść podziemnych pod Obwodnicą Trójmiasta (S6) do projektu przebudowy podmiotowej drogi
  12.  

  13. XXIX/2017 (29.06.2017)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  14.  

  15. XXX/2017 (06.07.2017)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXX 70 2017; w sprawie projektu przebudowy ul. Niedziałkowskiego na odcinku od ul. Balcerskiego do ul. Sołdka
  16.  

  17. XXXI/2017 (13.07.2017)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXXI 71 2017; w sprawie wniosku Rady Dzielnicy Osowa o rozbudowę budynku ZSO nr 2
    • Uchwała nr XXXI 72 2017; w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy Osowa na temat projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska
  18.  

  19. XXXII/2017 (24.08.2017)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXXII 73 2017; w sprawie zmiany uchwały nr XXV/60/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017
    • Uchwała nr XXXII 74 2017; w sprawie przedstawienia stanowiska w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Owczarnia – przy lesie w mieście Gdańsku
  20.  

  21. XXXIII/2017 (07.09.2017)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
   3. Oświadczenia
    • Oświadczenie nr XXXIII 7 2017; w sprawie projektu MPZP dla części wsi Barniewice w rejonie granicy z miastem Gdańsk, przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz ulicy Dębowej (gmina Żukowo)
  22.  

  23. XXXIV/2017 (05.10.2017)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXXIV 76 2017; w sprawie zmiany uchwały nr XXV/60/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017
  24.  

  25. XXXV/2017 (16.11.2017)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXXV 77 2017; w sprawie opinii na temat koncepcji zagospodarowania parku leśnego przy ul. Niedziałkowskiego
    • Uchwała nr XXXV 78 2017; w sprawie wniosku o przejęcie na własność Miasta Gdańska odcinka ul. kasjopei od ul. Herkulesa do ul. Galaktycznej
    • Uchwała nr XXXV 79 2017; w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia MPZP dla rejonu ulicy Myśliborskiej
   3. Oświadczenia
  26.  

  27. XXXVI/2017 (01.12.2017)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  28.  

 6.  

   

 7. 2018 Rok

  1. XXXVII/2018 (12.01.2018)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XXXVII 81 2018; w sprawie stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera w miescie Gdańsku
   3. Oświadczenia
  2.  

  3. XXXVIII/2018 (16.02.2018)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  4.  

  5. XXXIX/2018 (22.03.2018)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
  6.  

  7. XL/2018 (26.04.2018)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XL 88 2018; w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2018
    • Uchwała nr XL 89 2018; w sprawie opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2019
    • Uchwała nr XL 90 2018; w sprawie zmiany trasy proponowanej linii autobusowej numer 279
    • Uchwała nr XL 91 2018; w sprawie wniosku o zwiększenie finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury technicznej w Gdańsku
  8.  

  9. XLI/2018 (22.05.2018)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XLI 92 2018; w sprawie opinii Rady Dzielnicy Osowa dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska
    • Uchwała nr XLI 93 2018; w sprawie opinii Rady Dzielnicy Osowa dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska
  10.  

  11. XLII/2018 (18.06.2018)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XLII 94 2018; w sprawie stanowiska dotyczącego projektu MPZP Owczarnia – przy lesie w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XLII 95 2018; w sprawie zmiany uchwały nr XL/88/2018 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2018
    • Uchwała nr XLII 96 2018; w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy Osowa opinii w sprawie budowy placu zabaw przez Stowarzyszenie Inne Jest Piękne
  12.  

  13. XLIII/2018 (06.09.2018)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XLIII 97 2018; w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji MPZP Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera w mieście Gdańsku
    • Uchwała nr XLIII 98 2018; w sprawie zmiany uchwały nr XL/88/2018 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2018
  14.  

  15. XLIV/2018 (18.10.2018)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XLIV 99 2018; w sprawie sposobu wykonania projektu i budowy ulicy „Nowej Koziorożca”
    • Uchwała nr XLIV 100 2018; w sprawie opinii Rady Dzielnicy Osowa na temat inicjatywy zmiany MPZP nr 2104
    • Uchwała nr XLIV 101 2018; w sprawie zmiany uchwały nr XL/88/2018 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2018
  16.  

  17. XLV/2018 (15.11.2018)
   1. Protokoły
   2. Uchwały
    • Uchwała nr XLV 102 2018; w sprawie przyjęcia rezygnacji Jana Peruckiego z funkcji Członka Zarządu Dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr XLV 103 2018; w sprawie przyjęcia rezygnacji Moniki Bednarskiej z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr XLV 104 2018; w sprawie powołania Moniki Bednarskiej na funkcję Członka Zarządu Dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr XLV 105 2018; w sprawie wyboru Bartosza Stefańskiego na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr XLV 106 2018; w sprawie przyjęcia rezygnacji Karola Ważnego z funkcji Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr XLV 107 2018; w sprawie wyboru Waldemara Karpińskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr XLV 108 2018; w sprawie opinii Rady Dzielnicy Osowa na temat lokalizacji proponowanych w ramach programu Gdańskie Przestrzenie Lokalne – etap III
    • Uchwała nr XLV 109 2018; w sprawie opinii Rady Dzielnicy Osowa na temat lokalizacji zdrojów i zamgławiaczy na terenie dzielnicy Osowa
    • Uchwała nr XLV 110 2018; w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Peruckiego
    • Uchwała nr XLV 111 2018; w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Karola Ważnego
  18.  

 8.  

   

 9. 2019 Rok

  1. XLVI/2019 (03.01.2019)
   1. Protokoły
   2. Oświadczenia