Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

BUDŻET DZIELNICY

INFORMACJE OGÓLNE

Rada Dzielnicy Osowa corocznie ma szansę rozdysponować pulę środków dzielnicowych na przeróżne działania na rzecz mieszkańców dzielnicy zgodnie ze Statutem Dzielnicy Osowa.

Budżet każdej dzielnicy w Gdańsku zależy od uzyskanej frekwencji w danej dzielnicy podczas ostatnich wyborów do Rad Dzielnic.

Frekwencja:

  • Poniżej 14% – 12 zł rocznie na zameldowanego mieszkańca w dzielnicy;
  • Od 14% do 16% – 15 zł rocznie na zameldowanego mieszkańca w dzielnicy;
  • Powyżej 16% – 18 zł rocznie na zameldowanego mieszkańca w dzielnicy.

W naszej dzielnicy podczas ostatnich wyborów do Rady Dzielnicy Osowa na lata 2019-2024 uzyskaliśmy frekwencję w wysokości 27,93%. To oznacza, że corocznie nasza dzielnica otrzyma 18 zł na każdego zameldowanego w Osowej mieszkańca Gdańska.

Mieszkańcy mają możliwość proponowania Radnym projektów, które uważają, że mogłyby być sfinansowane ze środków dzielnicowych w danym roku kalendarzowym. Wszelkie projekty muszą być zgodne ze Statutem Dzielnicy Osowa – w innym przypadku nie zostaną one przyjęte przez Miasto Gdańsk do realizacji.

Aby Radni wzięli pod uwagę konkretne zgłoszenie, mieszkaniec winny jest złożyć wniosek budżetowy do Rady Dzielnicy. Istnieją dwie możliwości złożenia wniosku:

  • Drogą pocztową – poprzez wrzucenie wypełnionego i podpisanego wniosku do skrzynki Rady Dzielnicy, która znajduje się w siedzibie przy ulicy Balcerskiego 35
  • Drogą mailową – poprzez zeskanowany, podpisany wniosek na adres mailowy: rada.osowa@gmail.com

Wszystkie pola we wniosku powinny zostać wypełnione. Im bardziej szczegółowo będzie wypełniony wniosek tym Radnym łatwiej będzie go ocenić.

Wnioskodawca przy okazji wypełniania wniosku powinien podpisać oświadczenie, że zapoznał się z Zasadami Promowania i Rozliczania Wydarzeń oraz Inwestycji z Budżetu Dzielnicy Gdańsk Osowa. Podpisanie oświadczenia jest niezbędne do dalszego procedowania wniosku przez Radę Dzielnicy.Dokumenty:BUDŻETY DZIELNICY

BUDŻET DZIELNICY OSOWA 2024

ARCHIWALNE BUDŻETY DZIELNICY