Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

KALENDARIUM

Data
29.06.1997 Wybory do Rady Osiedla Osowa pierwszej kadencji. Rada Osiedla Osowa była 1 z 3 pierwszych Rad powołanych na terenie miasta Gdańska – obok Rady Osiedla Letnica oraz Rady Osiedla Rudniki.

Kadencja pierwszej Rady Osiedla Osowa trwała rok ze względu na odbywające się 1998 roku wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego.
11.10.1998 Wybory do Rady Osiedla Osowa drugiej kadencji. W tych wyborach wybrano łącznie 6 Rad Osiedli.

Frekwencja w Osowej przekroczyła 33% (próg wyborczy wynosił 15%).
18.05.2003 Wybory do Rady Osiedla Osowa trzeciej kadencji. W tych wyborach wybrano łącznie 10 Rad Osiedli.

Frekwencja w Osowej wyniosła 11,41% (próg wyborczy wynosił 10%).
22.04.2007 Wybory do Rady Osiedla Osowa czwartej kadencji. W tych wyborach wybrano łącznie 9 Rad Osiedli.

Frekwencja w Osowej wyniosła 12,98% (próg wyborczy wynosił 10%).
08.05.2011 Wybory do Rady Osiedla Osowa piątej kadencji. W tych wyborach wybrano łącznie 27 Rad, w tym 22 Rady Osiedli (rejony miasta zamieszkane przez co najmniej 2.000 mieszkańców i maksymalnie 20.000 mieszkańców) i 5 Rad Dzielnic (rejony miasta zamieszkane przez co najmniej 20.000 mieszkańców).

Frekwencja w Osowej wyniosła 13,67% (próg wyborczy wynosił 5%).

Startowało 22 kandydatów, zaś do Rady Osiedla Osowa zostało przyjętych 15 osób z najwyższymi wynikami.
Radnymi piątej kadencji Rady Osiedla Osowa zostali (kolejność podana od największej liczby zdobytych głosów): Karol Ważny, Maciej Przybylski, Anna Dąbrowska, Andrzej Teleżyński, Agnieszka Jasek, Maria Bank, Piotr Ludwichowski, Maciej Juchniewicz, Ewa Kuczyńska, Katarzyna Komorowska, Tadeusz Littwin, Maria Rogalska-Cichoń, Grzegorz Boros, Jakub Ciołek, Maciej Jesionowski.
Protokół

Budżet jaki otrzymywała Osowa każdego roku w tej kadencji wynosił 41.164 zł.
2012 Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia na 2012r. środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych. Ustalono stawkę bazową na jednego mieszkańca w danej jednostce pomocniczej w wysokości 4,00 zł lub więcej w zależności od frekwencji podczas ostatnich wyborów do Rad Osiedli i Dzielnic (08.05.2011).
Jeśli w wyborach będzie uczestniczyło 14-16% uprawnionych do głosowania, stawka bazowa wzrośnie o 25%, czyli do 5,00 zł na mieszkańca.
Jeśli frekwencja przekroczy 16% – stawka bazowa wzrośnie o 50%, czyli do 6,00 zł na mieszkańca.
01.06.2014 Weszła w życie uchwała z dnia 16.01.2014 w sprawie ujednolicenia nazewnictwa jednostek pomocniczych – od tego momentu jednostkami pomocniczymi Miasta Gdańska są dzielnice. Rada Osiedla Osowa zostaje przemianowana na Radę Dzielnicy Osowa.
22.03.2015 Wybory do Rady Dzielnicy Osowa szóstej kadencji. W tych wyborach wybrano przedstawicieli 29 Rad Dzielnic.

Frekwencja w Osowej wyniosła 18,54% (próg wyborczy wynosił 5%). Osowa była w tych wyborach piąta dzielnicą pod względem frekwencji w mieście.

Startowało 19 kandydatów, zaś do Rady Dzielnicy Osowa zostało przyjętych 15 osób z najwyższymi wynikami.
Radnymi szóstej kadencji Rady Dzielnicy Osowa zostali (kolejność podana od największej liczby zdobytych głosów): Karol Ważny, Jan Perucki, Maciej Przybylski, Waldemar Karpiński, Piotr Ludwichowski, Katarzyna Komorowska, Andrzej Teleżyński, Grzegorz Boros, Monika Bednarska, Maciej Juchniewicz, Beata Pawlik, Paweł Bodakowski, Stanisław Krzemiński, Łukasz Żyliński, Bartosz Stefański.
Protokół

Budżet jaki otrzymywała Osowa każdego roku w tej kadencji wynosił około 90.000 zł.
27.09.2018 Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę zwiększającą stawkę bazową na jednego mieszkańca w danej jednostce pomocniczej w z 4,00 zł do 12,00 zł na mieszkańca.
Jeśli w wyborach będzie uczestniczyło 14-16% uprawnionych do głosowania, nowa stawka bazowa wzrośnie o 25%, czyli do 15,00 zł na mieszkańca.
Jeśli frekwencja przekroczy 16% – nowa stawka bazowa wzrośnie o 50%, czyli do 18,00 zł na mieszkańca.

Nowe kwoty stawek bazowych będą obowiązywały od najbliższej kadencji nowych Rad Dzielnic.
21.10.2018 Wybory samorządowe do Rady Miasta Gdańska ósmej kadencji, w których dotychczasowi Radni Dzielnicy – Karol Ważny oraz Jan Perucki otrzymują mandat Radnych Miasta Gdańska.
16.01.2019 Zakończenie kadencji Rady Dzielnicy Osowa szóstej kadencji.
24.03.2019 Odbyły się wybory do Rady Dzielnicy Osowa siódmej kadencji. Uzyskano rekordowo wysoką frekwencję – aż 27,93% (wydano 3313 kart do głosowania, uprawnionych było 11862 mieszkańców). Dzięki tak wysokiej frekwencji Osowa będzie mogła liczyć na co najmniej 275.000 zł każdego roku kalendarzowego!
Radnymi siódmej kadencji Rady Dzielnicy Osowa zostali (kolejność podana od największej liczby zdobytych głosów): Małgorzata Biernat, Bartosz Stefański, Waldemar Karpiński, Paweł Zarzycki, Piotr Ludwichowski, Artur Feldzensztajn, Katarzyna Komorowska, Karolina Sumiła, Magdalena Wilczewska, Sławina Kosmulska, Aneta Baczyńska-Rostkowska, Renata Krajka, Bartosz Knitter, Stanisław Krzemiński, Monika Bednarska.
10.04.2019 W gmachu Nowego Ratusza Miejskiego zaprzysiężono Radnych Dzielnicy Gdańsk Osowa VII kadencji.
11.04.2019 Odbyła się pierwsza sesja Rady Dzielnicy nowej kadencji.
01.01.2023 Osowa równo 50 lat temu została włączona w granice Miasta Gdańska (01.01.1973)
02.09.2023 Odbyło się festyn „V Osowskie Pożegnanie Lata”, który był głównym wydarzeniem obchodów 50-lecia Osowej.