Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie I/2015 posiedzenia Komisji ds. kultury, edukacji i sportu

Przewodniczącą komisji została wybrana jednogłośnie: Katarzyna Komorowska

 

Poruszone sprawy w ramach działalności komisji:

1. W ramach sekcji kultury

– Organizacja festiwali muzycznych – pokazanie głównie osowskich zespołów muzycznych w ramach festiwalu muzycznego, wstęp do corocznego festiwalu;

– Spotkania filmowe – utworzenie klubu filmowego, w ramach którego odbywałyby się wolne pokazy filmowe;

– Wystawy fotograficzne – zaangażowanie lokalnych fotografów do licznych wystaw swoich fotografii, głównie w ramach osowskich festiwali;

– Amatorski Teatr Osowski – utworzenie trupy teatralnej, która wystawiałaby sztuki dla mieszkańców Osowy, a także organizacja wspólnych wyjazdów na przedstawienia teatralne;

– Spotkania ze znanymi, ciekawymi osobistościami;

 

2. W ramach sekcji sportowej

– Współorganizowanie i czynny udział w turniejach sportowych;

 

3. W ramach sekcji edukacji

– Utworzenie Punktu Pomocy Obywatelskiej – utworzenie miejsca, w którym można by uzyskać pomoc prawną, a także obywatelską;

– Kurs samoobrony – zaangażowanie uczniów i trenerów w ramach kursu samoobrony młodzieży;

– Dofinansowanie szkolnych podręczników – pomoc osowskim szkołom w zakupie obowiązkowych podręczników;

 

Następne posiedzenie komisji: Data zostanie ustalona podczas III sesji Rady Dzielnicy Osowa

Podsumowanie I/2015 posiedzenia Komisji ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Przewodniczącą komisji została wybrana jednogłośnie Beata Pawlik.

 

Poruszone sprawy w ramach działalności komisji:

1. Logo dla dzielnicy Osowa – Radni zasiadający w komisji planują ogłoszenie konkursu dla Mieszkańców dzielnicy Osowa na logo dzielnicy, które miałoby być powiązane tak samo jak m. in. logo dzielnicy Oliwa.

2. Pozyskanie budynku przy ul. Komandorskiej jako domu dla życia społecznego dzielnicy – pustostan przy ul. Komandorskiej w przyszłości mógłby stać się miejscem spotkań Mieszkańców dzielnicy.

 

Następne posiedzenie komisji: 9 czerwca 2015, godz. 18

 

Podsumowanie II/2015 sesji Rady Dzielnicy Osowa

Druga sesja Rady Dzielnicy Osowa nowej kadencji, która odbyła się we wtorek, 21 kwietnia, prawdopodobnie należała do najdłuższych w historii Rady. Obrady toczyły się właściwie do nocy, w związku z czym w międzyczasie funkcjonariusze IX Komisariatu Policji zdążyli już zamknąć bramę wejściową do budynku :)

Odświeżony skład Rady Dzielnicy sprzyja wprowadzeniu nowych zasad współpracy. Jednym z jej istotnych czynników jest dobra komunikacja wewnętrzna. Ustalono zatem sposób wzajemnej wymiany informacji pomiędzy Zarządem i Radą Dzielnicy oraz poszczególnymi radnymi. Ponadto powołane zostały stałe komisje problemowe, które będą zajmować się – we współpracy z Zarządem – diagnozą problemów dzielnicy oraz wypracowaniem propozycji ich rozwiązywania. W trakcie dyskusji podkreślona została istotna potrzeba nawiązania bliższych kontaktów z przedstawicielami osowskich organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców. Stąd też nowa komisja ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi (Monika Bednarska, Waldemar Karpiński, Piotr Ludwichowski, Beata Pawlik, Jan Perucki) ma – oprócz podejmowania problemów socjalnych – utrzymywać regularne kontakty z aktywistami dzielnicowymi. Do zadań komisji do spraw transportu i infrastruktury (Monika Bednarska, Maciej Juchniewicz, Waldemar Karpiński, Stanisław Krzemiński, Jan Perucki, Bartosz Stefański, Karol Ważny, Łukasz Żyliński) należeć będą natomiast zagadnienia z zakresu komunikacji zbiorowej oraz budowy, utrzymania i bezpieczeństwa na drogach publicznych, jak również szeroko rozumianego planowania i zagospodarowania przestrzeni. Przedmiotem zainteresowania komisji ds. kultury, edukacji i sportu (Paweł Bodakowski, Katarzyna Komorowska, Piotr Ludwichowski, Beata Pawlik, Jan Perucki, Bartosz Stefański, Andrzej Teleżyński, Łukasz Żyliński) będzie z kolei współpraca z osowskimi placówkami edukacji, a także wspieranie podmiotów organizujących w dzielnicy przedsięwzięcia o charakterze rekreacyjnym i rozrywkowym oraz rozwój infrastruktury umożliwiającej prowadzenie tego typu działalności. Oprócz tego powołana została – obligatoryjna – komisja rewizyjna (Paweł Bodakowski, Katarzyna Komorowska, Andrzej Teleżyński).

Radni obradowali również nad, istotnymi dla Osowej, sprawami merytorycznymi. Podjęto dwie uchwały dotyczące priorytetów inwestycyjnych dla Naszej dzielnicy. Pierwsza uchwała dotyczyła wniosków do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2016. Ujęto w niej następujące propozycje:

–       Remont ulicy Kielnieńskiej jako infrastruktury towarzyszącej PKM,

–       Zainstalowanie monitoringu i oświetlenia terenów parkowych przy ulicach Chirona oraz Bliźniąt,

–       Budowa miejsc parkingowych przy ul. Niedziałkowskiego,

–       Dokończenie budowy sięgacza ul. Balcerskiego,

–       Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych na ulicach Niedziałkowskiego, Biwakowej, Balcerskiego i Sołdka,

–       Budowa ulicy Iławskiej,

–       Budowa pełnowymiarowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 81.

W drugiej uchwale, poświęconej celom długofalowym, złożono z kolei następujące wnioski do gdańskiej Bazy Priorytetów Inwestycyjnych:

–       Przebudowa ulicy Kielnieńskiej na odcinku od ul Spacerowej do granicy Miasta Gdańska, jako element infrastruktury komunikacyjnej związanej z Pomorską Koleją Metropolitalną,

–       Budowa ulicy Keplera,

–       Budowa ulicy Nowy Świat,

–       Budowa ulicy Koziorożca,

–       Budowa ulicy Junony,

–       Budowa ulicy Meteorytowej i Wenus,

–       Przebudowa ulicy Galaktycznej,

–       Dokończenie budowy ulicy Wodnika na odcinku od ulicy Marsa do ul. Galaktycznej,

–       Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Drogą Obwodową.

Szczegółowe uzasadnienia obu uchwał można znaleźć w dokumentach, które zostały umieszczone w zakładce „UCHWAŁY”.

UCHWAŁY

 

Zapraszamy na nasz profil w popularnym serwisie społecznościowym znajdujący się pod adresem facebook.com/rada.osowa. Ponadto informujemy o wznowieniu bieżących dyżurów dla mieszkańców, organizowanych w siedzibie Rady Dzielnicy Osowa przy ul. Balcerskiego 35 (budynek Policji). Od tej kadencji odbywają się one codziennie w godz. 18:00-19:00. Podczas dyżurów można również skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 58 554 54 20. W siedzibie znajduje się także skrzynka pocztowa, w której można pozostawić korespondencję dla Rady i Zarządu Dzielnicy. Dla tych z Państwa, którzy chętnie korzystają z Internetu udostępniliśmy również adres poczty elektronicznej – rada.osowa@gmail.com.

DYŻURY

 

 

Kolejna sesja Rady Dzielnicy Osowa odbędzie się w poniedziałek, 18 maja 2015 r. o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Z pozdrowieniami,

Radni Dzielnicy Osowa

Konsultacje budżetu dzielnicy na rok 2015

Drodzy Osowianie!

Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o zgłaszanie Waszych propozycji do budżetu dzielnicy Osowa na rok 2015. Do naszej dyspozycji pozostaje 86 514 złotych. Zgodnie ze statutem dzielnicy możemy je przeznaczyć na organizację:

  • przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia,
  • zachowania porządku i bezpieczeństwa,
  • edukacji,
  • kultury,
  • wypoczynku i rekreacji,
  • integracji mieszkańców,
  • ochrony zdrowia,
  • pomocy społecznej,
  • ochrony środowiska,
  • utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.

W celu zgłoszenia swojej propozycji, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego w załączniku (hiperłącze) i dostarczenie go do skrzynki kontaktowej znajdującej się w siedzibie Rady Dzielnicy Osowa albo pocztą elektroniczną na adres rada.osowa@gmail.com.

 

ANKIETA

 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do wtorku, 12 maja.
 
 
Łącząc pozdrowienia,
Rada i Zarząd Dzielnicy Osowa

Rada Osiedla Osowa zachęca do głosowania na osowskie projekty Budżetu Obywatelskiego

W dniach 10-23 lutego b.r., po raz pierwszy w historii Gdańska, odbędzie się głosowanie nad budżetem obywatelskim. Każdy gdańszczanin ma prawo oddać głos nawet na pięć spośród ponad 300 projektów zgłoszonych przez samych gdańszczan. Zrealizowane w 2014 roku zostaną te projekty, które zdobędą największe poparcie.

W głosowaniu bierze udział sześć projektów z Osowej:
1. Naprawa nawierzchni ul. Iławskiej – nr 16 na liście,
2. Wykonanie projektu wiat przystankowych na ul. Wodnika – nr 21,
3. Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niedziałkowskiego i Balcerskiego – nr 22,
4. Wykonanie projektu nowych szatni przy Szkole Podstawowej nr 81 potrzebnych dla nowych boisk sportowych – nr 38,
5. Budowa skateparku w nowym parku przy ul. Diany / Heleny – nr 50,
6. Siłownia zewnętrzna przy ul. Orfeusza – nr 60.

Głosowanie odbywa się internetowo poprzez stronę www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu będą mogły oddać głos w stacjonarnych punktach do głosowania:
1. W klubie Betania w Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela – po każdej niedzielnej mszy świętej (w niedzielę – 16 i 23 lutego),
2. W Gimnazjum nr 33 we wtorki, środy, czwartki w godz. 14-18:30 i niedziele w godz. 10-15 oraz po każdej niedzielnej mszy świętej w parafii św. Polikarpa,
3. W Radzie Osiedla Osowa (ul. Balcerskiego 35) – od poniedziałku do piątku w dniach 10-21 lutego w godz. 16-18.

Udział mogą wziąć wszyscy zameldowani w Gdańsku mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia. Do oddania głosu niezbędna jest znajomość nr. PESEL oraz posiadanie adresu e-mail. W punktach stacjonarnych najlepiej mieć ze sobą dowód osobisty, a osobom nieposiadającym adresu e-mail sugerujemy, aby poprosiły o pomoc w tym zakresie młode osoby. PESEL i adres e-mail służą weryfikacji tożsamości.

Prosimy Państwa o wsparcie w naszej wspólnej sprawie! Gorąco zachęcamy do licznego oddawania głosów. Tylko wspólnymi siłami możemy zrealizować kilka istotnych dla Osowej inwestycji.

Więcej informacji w osowskich mediach.