Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie II/2015 posiedzenia Komisji ds. transportu i infrastruktury

Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:
1. Podsumowanie spotkania z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przygotowań do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (Studium) zorganizowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska (BRG).
2. Informacja o trzecich warsztatach urbanistycznych dotyczących prac nad Studium zaplanowanych na 10 czerwca 2015 r. w BRG.
3. Informacja dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) przy ul. Niedziałkowskiego.
4. Analiza zgłoszenia dotyczącego zasypywania łąki nad Jeziorem Wysockim. Sprawa zostanie zgłoszona do Zarządu Dzielnicy.
5. Analiza wniosku zgłoszonego przez Zarząd Dróg i Zieleni (ZDiZ) dotyczącego opinii na temat zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic: Barniewickiej i Nowy Świat. Wniosek zaopiniowano pozytywnie.
6. Omówienie zgłoszenia od mieszkańca dotyczącego malowania pasów na przejściach dla pieszych. Dodatkowo zaproponowano zgłoszenie trwałego pomalowania rejonu skrzyżowania ul. Sopockiej i ul. Wodnika (pas drogowy, lewoskręt oraz drugi pas drogowy) oraz wjazdu na węzeł Osowa od strony ul. Spacerowej. Sprawa zostanie zgłoszona do Zarządu Dzielnicy.
7. Omówienie zgłoszenia od mieszkańca dotyczącego reklam oraz potrzeby estetyzacji dzielnicy. Komisja proponuje zorganizowanie spotkania z Referatem Estetyzacji Miasta (Wydział UAiOZ UM w Gdańsku).
8. Omówienie zgłoszenia od mieszkańców dotyczącego budowy chodnika przy ul. Flory 6-14. Zadanie zostanie wpisane na listę ulic przeznaczonych do utwardzenia płytami YOMB i przekazane do ZDiZ zgodnie z kolejnością wynikającą z listy.
9. Omówienie zgłoszenia od mieszkańca dotyczącego potrzeby realizacji progów zwalniających na ul. Junony. Z informacji posiadanych przez RDO na tym terenie będzie wprowadzona Strefa tempo 30.
10. Informacja dotycząca prac nad schematem przebiegu linii komunikacji autobusowej w dzielnicy. Komisja proponuje zorganizowanie spotkania z Zarządem Transportu Miejskiego.
11. Informacja na temat przebiegu akcji „Nowy bilet metropolitalny”.
12. Problemy z poruszaniem się i bezpieczeństwem pieszych w rejonie ulic Niedziałkowskiego i Koziorożca. Potrzeba budowa chodnika i zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych. Komisja proponuje nawiązanie kontaktu z Zarządem Spółdzielni Akademickiej.
13. Funkcjonowanie minironda przy ul. Niedziałkowskiego i ul. Sołdka. Do RDO zgłoszono potrzebę zainstalowania odblasków lub wyróżnienia tego miejsca w inny sposób.
14. Potwierdzenie zgłoszenia RDO do BRG dotyczącego potrzeby realizacji wejść do lasów w ramach konsultacji opracowania „Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego:
15. Potrzeba uprzątnięcia terenu i ustawienia koszy na śmieci nad Jeziorem Wysockim (plaża). Miejsce zostanie zgłoszone do Zarządu Dzielnicy pod kątem wytypowania lokalizacji miejskich pojemników na odpady na terenie Dzielnicy.
16. Przeanalizowano propozycje dotyczące lokalizacji ławek uzyskane podczas spotkań seniorów. Lista ławek zostanie przekazana do Zarządu Dzielnicy pod kątem wytypowania lokalizacji ich usytuowania na terenie Dzielnicy.

Następne posiedzenie komisji: Data zostanie ustalona podczas IV sesji Rady Dzielnicy Osowa

Zapraszamy Państwa na sesje oraz posiedzenia komisji, o terminach informujemy na naszej stronie.

Podsumowanie III sesji Rady

Szanowni Państwo,

18 maja odbyła się III sesja Rady Dzielnicy Osowa. Podczas obrad debatowano nad wyglądem budżetu na rok 2015, planem zagospodarowania działki w rejonie ulic Junony oraz Heliosa, a także nad tym, by w planach miejskich zostały ujęte wejścia do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, które miałyby stać się tzw. „buforem” – czyli zagospodarowanymi, przeznaczonymi dla Mieszkańców strefami do wypoczynku; Rada wskazała lokalizacje w Owczarni oraz przy ulicy Juraty. Zostały również podjęte kroki w usystematyzowaniu schematu komunikacyjnego w dzielnicy.

Podczas obrad gościliśmy również gospodarzy projektu „Quo Vadis Osowo”, którzy przedstawili wszystkim Radnym wyciągnięte podczas spotkań wnioski.

Zakładka „Uchwały” została uaktualniona o przyjęte podczas sesji uchwały.

 

Następna sesja odbędzie się 25 czerwca 2015 o godzinie 18 w siedzibie Rady Dzielnicy Osowa.

Podsumowanie I/2015 posiedzenia Komisji ds. transportu i infrastruktury

Przewodniczącą komisji została wybrana jednogłośnie: Monika Bednarska

 

Poruszone sprawy w ramach działalności komisji:

1. W ramach sekcji infrastruktury

– Chodnik przy ul. Junony – potrzebne jest zabezpieczenie budowy chodnika przy ulicy Junony, szczególnie przy jednym ze skrzyżowań, gdzie krawężnik jest bardzo wysoki, przy okazji Zarządowi Dzielnicy Osowa zostanie zgłoszony problem zbyt wysokiego krawężnika oraz problem odwodnienia;

– Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego, projekt miejski – w ramach miejskiego projektu Budżetu Obywatelskiego można uzyskać 2,2 mln złotych do podziału między dzielnice, których projekt wygra w ogólnomiejskim głosowaniu. Projektem jest budowa lub remont chodników w poszczególnych dzielnicach. Komisja sugeruje budowę/remont odcinków:

       * chodnik przy ul. Koziorożca od skrzyżowania z ulicą Afrodyty do ulicy Niedziałkowskiego od strony osiedla;

       * chodnik przy ul. Kielnieńskiej od skrzyżowania z ulicą Sołdka do ulicy Wodnika (połączenie się z istniejącym chodnikiem);

       * chodnik przy ul. Kielnieńskiej od skrzyżowania z ulicą Barniewicką do wjazdu na osiedle przy ulicy Kielnieńskiej [tam, gdzie znajduje się oddział Poczty Polskiej];

       * chodnik przy ul. Gnieźnieńskiej;

– Strefa Ograniczonej Prędkości (30 km/h) w rejonie Kukawki – proste drogi w rejonie Kukawki zachęcają kierowców do szybkiej jazdy, komisja planuje utworzenie strefy ograniczonej prędkości w rejonie Kukawki na całym obszarze, planowana maksymalna prędkość dopuszczalna to 30 km/h;

 

2. W ramach sekcji transportu

– Kampania promocyjna wspólnego Biletu Metropolitalnego – po uruchomieniu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) ważnym aspektem stanie się powiązanie ofert komunikacyjnych wszystkich przewoźników w ramach metropolii. Komisja rozważa kampanię promocyjną na rzecz wspólnego biletu metropolitalnego, który obowiązywałby we wszystkich środkach transportu na obszarze całej metropolii;

– Nowy schemat komunikacji miejskiej (autobusowej) w dzielnicy Osowa – po uruchomieniu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej część Mieszkańców dzielnicy Osowa przesiądzie się do pociągów PKM, należy zatem ułożyć nowy schemat komunikacyjny, który usprawni poruszanie się po osiedlu, a także ułatwi dojazd Mieszkańców do stacji PKP Gdańsk Osowa.

 

Następne posiedzenie komisji: Data zostanie ustalona podczas III sesji Rady Dzielnicy Osowa

Podsumowanie I/2015 posiedzenia Komisji ds. kultury, edukacji i sportu

Przewodniczącą komisji została wybrana jednogłośnie: Katarzyna Komorowska

 

Poruszone sprawy w ramach działalności komisji:

1. W ramach sekcji kultury

– Organizacja festiwali muzycznych – pokazanie głównie osowskich zespołów muzycznych w ramach festiwalu muzycznego, wstęp do corocznego festiwalu;

– Spotkania filmowe – utworzenie klubu filmowego, w ramach którego odbywałyby się wolne pokazy filmowe;

– Wystawy fotograficzne – zaangażowanie lokalnych fotografów do licznych wystaw swoich fotografii, głównie w ramach osowskich festiwali;

– Amatorski Teatr Osowski – utworzenie trupy teatralnej, która wystawiałaby sztuki dla mieszkańców Osowy, a także organizacja wspólnych wyjazdów na przedstawienia teatralne;

– Spotkania ze znanymi, ciekawymi osobistościami;

 

2. W ramach sekcji sportowej

– Współorganizowanie i czynny udział w turniejach sportowych;

 

3. W ramach sekcji edukacji

– Utworzenie Punktu Pomocy Obywatelskiej – utworzenie miejsca, w którym można by uzyskać pomoc prawną, a także obywatelską;

– Kurs samoobrony – zaangażowanie uczniów i trenerów w ramach kursu samoobrony młodzieży;

– Dofinansowanie szkolnych podręczników – pomoc osowskim szkołom w zakupie obowiązkowych podręczników;

 

Następne posiedzenie komisji: Data zostanie ustalona podczas III sesji Rady Dzielnicy Osowa

Podsumowanie I/2015 posiedzenia Komisji ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Przewodniczącą komisji została wybrana jednogłośnie Beata Pawlik.

 

Poruszone sprawy w ramach działalności komisji:

1. Logo dla dzielnicy Osowa – Radni zasiadający w komisji planują ogłoszenie konkursu dla Mieszkańców dzielnicy Osowa na logo dzielnicy, które miałoby być powiązane tak samo jak m. in. logo dzielnicy Oliwa.

2. Pozyskanie budynku przy ul. Komandorskiej jako domu dla życia społecznego dzielnicy – pustostan przy ul. Komandorskiej w przyszłości mógłby stać się miejscem spotkań Mieszkańców dzielnicy.

 

Następne posiedzenie komisji: 9 czerwca 2015, godz. 18