Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie z XIII sesji RDO

Wyjątkowo długa i obfitująca w gorącą wymianę zdań była 13. sesja Rady Dzielnicy Osowa, która odbyła się w dniu 11 lutego.

Emocje wzbudziły trzy kwestie, jakie miały rozstrzygnąć się tego wieczoru. Pierwszym tematem, który wywołał żywą dyskusję była uchwała Rady Dzielnicy Osowa w sprawie utwardzenia nawierzchni ulic w Osowej. Chodzi o corocznie aktualizowaną listę dróg, które zgłaszane są przez Radę do Zarządu Dróg i Zieleni z wnioskiem o ich utwardzenie płytami betonowymi.

Choć ulic takich w Osowej wciąż jest blisko 30, Rada zdecydowała się na wytypowanie 10 odcinków. Jest to podyktowane ograniczonymi możliwościami finansowymi Zarządu Dróg i Zieleni. Warto przypomnieć, że wysokość środków na ten cel uzależniona jest od kosztów innych zadań w zakresie utrzymania dróg (remonty, sprzątanie, odśnieżanie). Co więcej ZDiZ dysponuje jednym budżetem na całe miasto, wobec czego musimy niestety „rywalizować” w tej konkurencji z innymi dzielnicami.

Wspomniana lista obejmuje następujące ulice:
1) Akteona,
2) Diany do parku przy ul. Diany / Heleny,
3) Heleny – dojazd do parafii św. Polikarpa.
4) Heleny – wyjazd/ lub wjazd z ul. Wodnika.
5) Hery – kontynuacja w kierunku ul. Diany,
6) Juraty na odcinku od ul. Komandorskiej w rejonie lasu wraz placem postojowym,
7) Kasjopei na odcinku pomiędzy Herkulesa i Galaktyczną,
8) Posejdona,
9) Syriusza – dokończenie ulicy z połączeniem jej z ul. Wodnika,
10) Woźnicy,
11) Wolarza,
12) Złotowska.

Ulice to zostały wybrane z uwagi na następujące kryteria: (1) tranzytowość i znaczenie dla komunikacji w dzielnicy, (2) dokończenie istniejącego układu komunikacyjnego w danym rejonie dzielnicy, (3) dawność (czas oczekiwania na utwardzenie). Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe trzeba się jednak liczyć z tym, że część (mniejsza lub większa) tych dróg nie zostanie utwardzona w roku 2016. Wówczas Rada będzie wnioskować o ich realizację w kolejnym roku (latach).

Już po sesji Rady przedstawiciele Komisji Transportu i Infrastruktury – Jan Perucki i Bartosz Stefański – dokonali pełnej inwentaryzacji nieutwardzonych ulic w naszej dzielnicy. Dokładna lista wraz z mapką dostępna jest na stronie Rady pod adresem www.rada.osowa.com oraz na osowskich portalach internetowych. Materiał ten będzie służył Radzie i Zarządowi Dzielnicy w kolejnych latach przy lobbingu na rzecz utwardzania ulic w Osowej.

Kolejnym istotnym punktem obrad była dyskusja nad przeznaczeniem środków finansowych pozostających do dyspozycji dzielnicy Osowa w roku 2016. Przypomnę, że chodzi o kwotę 88 116 zł.

Projekt uchwały budżetowej zaproponowany przez Zarząd Dzielnicy został przyjęty z mieszanymi uczuciami przez radnych. Padały argumenty dotyczące większego nacisku na finansowanie projektów infrastrukturalnych kosztem działań społecznych oraz silniejszego wsparcia tych inicjatyw, które trafiają do szerokiej grupy mieszkańców. Niektóre propozycje zmian budżetu okazywały się jednak nierealistyczne lub możliwe do sfinansowania z innych źródeł. W efekcie projekt został częściowo zmodyfikowany oraz uszczegółowiony. Kolejna dyskusja nad dokumentem będzie się jednak toczyć na następnej sesji Rady Dzielnicy, zaplanowanej na 3 marca. Wówczas zostanie przyjęta ostateczna uchwała.

Po dłuższej wymianie zdań ustalono również, że propozycja rozdysponowania dzielnicowych środków zostanie skonsultowana z mieszkańcami w formule umożliwiającej wyrażanie uwag / opinii / stanowisk za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz papierowo do skrzynki podawczej Rady Dzielnicy. Projekt rozdysponowania środków został opublikowany na stronie www.rada.osowa.com.

Punktem projektu budżetu, który wzbudził największe dyskusje była propozycja rezerwy finansowej umożliwiającej ewentualne wydatkowanie 38 tys. zł na cele wzniesienia dwóch pomników w parku przy ul. Diany / Heleny. Pomniki te mają upamiętniać dwóch niezwykle zasłużonych dla historii Pomorza i Polski osowian – Jacka Kaczmarskiego (barda Solidarności) oraz prof. Brunona Synaka (działacza kaszubskiego). Podczas sesji zaproponowana została wstępna koncepcja wizualna obu monumentów. Zarząd zadeklarował jednocześnie zamiar poszukiwania prywatnych sponsorów dla tej inicjatywy, co miałoby zmniejszyć koszt powstania pomników finansowany ze środków dzielnicowych. Oprócz rezerwy pieniężnej zaproponowana została również uchwałą wnioskująca o budowę pomników we wspomnianym parku.

Warto zaznaczyć, że koncepcją uhonorowania dwóch zasłużonych osowian Zarządowi udało się zarazić władze Gdańska już kilka lat temu. Uzgodniono wówczas, że najlepszą lokalizacją dla obu rzeźb będzie przestrzeń publiczna, do której przybywa duża liczba mieszkańców. Podczas spotkania z Prezydentem Adamowiczem udało się ustalić, że optymalnym miejscem będzie nowo powstający park w okolicach ul. Diany i Heleny. Dzięki tej inicjatywie udało się następnie znaleźć środki na dokończenie parku, co nastąpi w latach 2016-2017.

Część radnych z dystansem wypowiedziała się na temat samego pomysłu powstania pomników lub kosztu ich wykonania, niektórym nie spodobały się natomiast koncepcje monumentów przedstawione przez Zarząd Dzielnicy. Mimo tych kontrowersji Rada przyjęła uchwałę wskazująca pomniki jako optymalną formę upamiętnienia Jacka Kaczmarskiego i prof. Brunona Synaka oraz park przy ul. Diany / Heleny jako ich lokalizację. Kwestia finansowania została natomiast odłożona na kolejną sesję, podczas której zapadnie decyzja o kształcie całego budżetu Dzielnicy.

Zupełnie niekontrowersyjne okazały się natomiast pozostałe uchwały przedstawione pod obrady.

W kolejnym głosowaniu Rada przyjęła więc wniosek w sprawie rozbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, w którym już dziś uczy się ponad 700 uczniów przy możliwościach lokalowych przewidzianych na 500.

Ponadto Rada uchwaliła wniosek o przeznaczenie działki nr 692 (4600 m2) znajdującej się przy ul. Jednorożca na cel użyteczności publicznej związany z zapewnieniem przez Miasto Gdańsk usług społecznych i integracyjnych wpisujących się w szeroko rozumianą koncepcję Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osowej. Przyszły budynek mógłby pełnić funkcję komplementarną względem instytucji kultury, która ma powstać w obecnym dworcu kolejowym przy ul. Barniewickiej.

Na koniec Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy za rok 2015.