Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktualności

sesja

Zaproszenie na L sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia 2024 r., od godz. 18:30 w trybie stacjonarnym (w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35).

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/113/2024 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2024 (projekt uchwały nr L/116/2024)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2025 (projekt uchwały nr L/117/2024)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2025 (projekt uchwały nr L/118/2024)
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa za rok 2023
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie sesji

Serdecznie zapraszamy!

Radni Dzielnicy Osowa

Życzenia Wielkanocne!

Drodzy Sąsiedzi,

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy Państwu życzyć przede wszystkim wiele, wiele zdrowia. Życzymy Państwu, aby ten czas był czasem potrzebnego wytchnienia, spokoju, regeneracji, z dala od wszelkich zmartwień. Życzymy Państwu, aby spokój i pewność dobrego jutra zagościły w każdym domu. Wierzymy, że każdy z Państwa będzie mieć możliwość spędzić miłe chwile w licznym gronie rodzinnym przy wielkanocnym stole.

Oby wielkanocny zajączek zawitał do wszystkich, a także żeby wiosenne dni pozwoliły się Państwu zregenerować!

Życzą wiosennie Radni Dzielnicy Osowa!

Gra Parkowa na Orientację – Owczarnia (CH Osowa)

Wraz z Bractwem Przygody ALMANAK zapraszamy Państwa na kolejną edycję Gier Parkowych na Orientację – tym razem na Owczarnię, w sąsiedztwie CH Osowa!

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: Parking przy CH Osowa (ul. Spacerowa 48), przy drodze na Owczarnię (wejście do lasu).
Mapka lokalizacji startu tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-13:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-13:30 start poszczególnych drużyn w zarezerwowanych przedziałach czasowych (prosimy przestrzegać przydzielonych minut!!!)
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
 planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. W formularzu zgłoszeniowym możliwe jest zarezerwowanie większej liczby map. Drużyny rejestrujące się po terminie zgłoszeń (piątek przed imprezą godz. 19:00) lub na samej imprezie otrzymają tylko jedną mapę. Zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń i rezerwacji odpowiedniej liczby map.

W przypadku braku wystarczającej liczby map istnieje możliwość skorzystania z map recyclingowych (oddanych na mecie przez poprzedników) lub otrzymania mapy w wersji elektronicznej do odczytu na dowolnym smartfonie lub tablecie.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową 
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj, najlepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 26 kwietnia do godz. 19:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 25 kwietnia do godz. 23:59.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużyny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

6. OPŁATA STARTOWA

Dokumentami, które należy okazać w sekretariacie podczas rejestracji, potwierdzającymi fakt zamieszkiwania w danej dzielnicy są:
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym adresem z terenu dzielnicy lub      
– decyzja prezydenta Miasta Gdańska orzekająca o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie danej dzielnicy (w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres wpisany w dowodzie osobistym) lub
– rachunek za prąd, gaz, inne z wpisanym nazwiskiem i adresem z dzielnicy.

Zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie mieszkańcom zgłoszonym za pomocą formularza internetowego w terminie podstawowym podanym w punkcie ZGŁOSZENIA.

Pozostali uczestnicy:

 Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 19:00.Osoby zgłoszone po terminie i w bazie.Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2021-2024)
2,00 zł5,00 zł3,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2012-2020)
7,00 zł10,00 zł3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2004-2011)
13,00 zł18,00 zł5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 2003 i starsi)
20,00 zł27,00 zł7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł5,00 zł0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
80,00 zł80,00 zł80,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
190,00 zł190,00 zł190,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
80,00 / 190,00 zł80,00 / 190,00 zł80,00 / 190,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.

Wybrano najlepszą ofertę na zaprojektowanie CAL Osowa!

W piątek, 22.03.2024, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, opublikowała ocenę wszystkich otrzymanych ofert na opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Jednorożca oraz wskazała najlepszą z nich.

Az 12 z 15 otrzymanych ofert zostało odrzuconych. Spośród trzech pozostałych jedynie jedna z nich mieściła się w pierwotnie ustalonej puli środków na to zadanie.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wskazała ofertę firmy ALFA PROJEKT BIURO PROJEKTOWE PIOTR ŚLESICKI z Ciechanowa jako najlepszą.

Czekamy na podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac projektowych dla naszego przyszłego kompleksu Domu Sąsiedzkiego!

Link do przetargu: >> KLIK <<

sesja

Zaproszenie na XLIX sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w poniedziałek, 18 marca 2024 r., od godz. 18:30 w trybie stacjonarnym (w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35).

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Omówienie przygotowań do festynu VI Osowskie Pożegnanie Lata
 5. Omówienie organizacji ruchu na wybranych ulicach w dzielnicy
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 8. Wolne wnioski
 9. Zamknięcie sesji