Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktualności

Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska

Drodzy Sąsiedzi!

Zgodnie ze statutem Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska, pani Prezydent Aleksandra Dulkiewicz w przeciągu 30 dni od zaprzysiężenia na funkcję Prezydenta Miasta Gdańska ogłosiła wybory do rad jednostek pomocniczych.

Termin wyborów to 13 października 2024 roku.

Miejska komisja ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku opublikowała liczbę radnych, która zostanie wybrana w każdej jednostce pomocniczej oraz harmonogram zgodnie z którym będzie przebiegać proces wyborów.

W Osowej w nowej kadencji zasiądzie 15 radnych dzielnicy.

Harmonogram przedstawia się następująco:

 • Do 13 września 2024 r. (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku)
  • Zgłaszanie Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku kandydatów na radnych
  • Podanie do wiadomości wyborców, poprzez rozplakatowanie obwieszczeń, uchwały Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku o utworzeniu obwodów głosowania, ustaleniu ich granic i numerów oraz wyznaczeniu siedzib obwodowych komisji ds. wyborów do rad dzielnic w Gdańsku
 • Do 18 września 2024 r.
  • Zgłaszanie Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Do 23 września 2024 r.
  • Powołanie obwodowych komisji ds. wyborów do rad dzielnic w Gdańsku
  • Podanie do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku zawierającego informację o zarejestrowanych kandydatach na radnych
 • Do 11 październik 2024 r., do godziny 24:00.
  • Zakończenie kampanii wyborczej i nastanie ciszy wyborczej
 • 13 października 2024 r.
  • Głosowanie w godzinach 7:00 – 21:00

W wyborach do rady danej jednostki pomocniczej zgłaszać się mogą mieszkańcy danej dzielnicy, w której chcą kandydować, i którzy są ujęci w stałym rejestrze wyborców na terenie danej dzielnicy.

Kandydować nie może radny miasta Gdańska, a także osoba zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Gdańsku czy na stanowisku kierowniczym w jednostce organizacyjnej, jak również osoba skazana prawomocnym wyrokiem.

Poniżej zamieszczamy dokumenty potrzebne do odpowiedniego zarejestrowania się na kandydata w wyborach do rady jednostki pomocniczej:

Wszelkie informacje oraz niezbędne druki można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, w pok. 215 i 214, tel. (58) 323–62–95, 323–62–14, 323-65-74, 323-66-14.

sesja

Zaproszenie na LII sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na ostatnią sesję bieżącej kadencji Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy piątek, 28 czerwca 2024 r., od godz. 18:30 w trybie stacjonarnym (w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35).

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Podsumowanie VII kadencji Rady Dzielnicy Osowa oraz określenie kierunków działań na przyszłość
 5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 7. Wolne wnioski
 8. Zamknięcie sesji

sesja

Zaproszenie na LI sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 4 czerwca 2024 r., od godz. 18:30 w trybie zdalnym.

Prosimy o bezpośredni kontakt z Radą Dzielnicy Osowa, jeżeli chcieliby Państwo uczestniczyć w sesji, abyśmy mogli przekazać bezpośredni link do sesji.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/113/2024 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2024 (PROJEKT)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Parku Północnego na granicy dzielnic Osowa oraz Matarnia (PROJEKT)
 6. Dyskusja nad Planem Ogólnym Miasta Gdańska
 7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie sesji

Osowa Skate Contest

Przed nami pierwsze zawody deskorolkowe w Osowej!

25 maja 2024 odpalamy Osowa Skate Contest, który odbędzie się na skateparku Osowa przy ul. Diany Heleny.
Przygotujcie się na dobrą jazdę i konkretne nagrody.

Dla chętnych o godzinie 10:00, rozpoczną się 2x 1h bezpłatne lekcje podstaw jazdy na deskorolce z naszymi instruktorami. Będziemy mieli ze sobą swój sprzęt, więc nie musisz się martwić, jeśli nie masz swojego.

Harmonogram:
10:00 – 12:00 – 2x 1h bezpłatnych lekcji podstaw jazdy na deskorolce dla mieszkańców z instruktorami Skate Care
12:00 – 12:30 – rozgrzewki i zapisy zawodników
12:30 – 15:00 – eliminacje i finały Girls, U16
15:00 – 15:30 – rozgrzewki Open
15:30 – 17:00 – eliminacje i finały Open
17:00 – 17:15 – rozdanie nagród.

Kategorie:
-> OPEN
-> GIRLS
-> U16

Organizatorzy: Skate Care, Największy Skatepark w Gdańsku

Sponsorzy: Rada Dzielnicy Osowa, Redbull, Skatedeluxe

Zawody dofinansowane ze środków budżetu Rady Dzielnicy Osowa.