Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Transportu i Infrastruktury

Dnia 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 odbyło się posiedzenie Komisji Transportu i Infrastruktury Rady Dzielnicy Osowa.

Przedmiotem spotkania było:
1. Przejścia dla pieszych przy rondzie Niedziałkowskiego / Sołdka.
Komisja wskazuje na potrzebę realizacji przejść dla pieszych (pasów) przy rondzie Niedziałkowskiego / Sołdka / Biwakowa.
2. Bezpieczeństwo na drogach w dzielnicy – zgłoszenie od mieszkańca.
Komisja podtrzymuje stanowisko o nierealizowaniu progów zwalniających na ulicach naszej dzielnicy. Oczekujemy wykonywania „wysepek” zwalniających lub naprzemiennych parkingów wzdłuż ulicy, ewentualnie innych rozwiązań. Pragniemy przypomnieć, że w dzielnicy zostanie wprowadzona strefa „30” z pierwszeństwem przejazdu z prawej strony.
3. Prędkość pojazdów na ul. Koziorożca przy wylocie ul. Jednorożca – zgłoszenie od mieszkańca.
Jest to skrzyżowanie równorzędne. Prosimy o rozważenia zastosowania na bramie wjazdowej tablicy prowadzącej ciągłej (w prawo i lewo). Zgodnie z prowadzony postępowaniem administracyjnym w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) układu drogowego i zbiornika retencyjnego w Osowej, miejsce wskazane przez mieszkańców to będzie plac zawracania na końcu sięgacza dojazdowego do bramy.
4. Warunki jazdy na ul. Galaktycznej w kierunku Klukowa – zgłoszenie od mieszkańca.
RDO otrzymała informację z ZDiZ, że ograniczenie prędkości pojazdów jest spowodowane stanem technicznym drogi, natomiast ZDiZ wystąpi do GDDKiA O/Gdańsk o zainstalowanie ekranów przeciwolśnieniowych.
5. Stan techniczny ul. Wodnika – zgłoszenie od mieszkańca.
Zgłoszenie będzie przekazane przez RDO do ZDiZ.
6. Realizacja kanalizacji sanitarnej przez GIWK – zgłoszenie od mieszkanki.
Wysłano list do GIWK w tej sprawie; w różnych częściach dzielnicy występują podobne problemy z podłączeniem do kanalizacji.
7. Budowa domu jednorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego.
8. Przystanek na Kukawce – zgłoszenie z ZTM.
Przystanek jest wykonany (utwardzenie). Występuje problem z zapewnieniem dojazdu, ze względu na przebieg planowanej trasy przez krótki odcinek prywatnego gruntu. Zostanie sprawdzone, którymi drogami można zapewnić przejazd autobusu.
9. Spotkanie w sprawie ul. Letniskowej – luty / marzec 2016 r. – planowane przez Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdańska. Radni wyrazili gotowość udziału w takim spotkaniu.
10. Spotkanie w sprawie STEŚ – luty / marzec 2016 r. – planowane.
11. Brakujący odcinek chodnika o długości około 150 m wzdłuż ul. Koziorożca na odcinku od ul. Junony do ul. Jutrzenki – zgłoszenie od mieszkanki. Zgodnie z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) układu drogowego i zbiornika retencyjnego w Osowej, odcinek ten będzie realizowany w ramach planowanego zadania drogowego.
12. Potrzeba wykonania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Gryfa Pomorskiego, Ul. Niedziałkowskiego i ul. Relaksowej (przejście przez ul. Niedziałkowskiego)
13. Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) układu drogowego i zbiornika retencyjnego w Osowej.
14. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) i wnioski RDO do BRG dotyczące tej kwestii.
Dnia 14 stycznia 2016 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się spotkanie dotyczące metodyki wyznaczania OSTAB, do dnia 10 lutego 2016 r. można składać uwagi i wnioski w tej sprawie. Komisja stwierdziła potrzebę zgłoszenia stanowiska dotyczącego tej kwestii przez RDO.
Monika Bednarska
Przewodnicząca Komisji ds. transportu i infrastruktury

W zebraniu uczestniczyli Radni: Waldemar Karpiński, Stanisław Krzemiński, Jan Perucki, Bartosz Stefański, Karol Ważny, Łukasz Żyliński i Monika Bednarska

Aktualizacja informacji dot. ul. Letniskowej – z informacji RDO wynika, że realizacja ul. Letniskowej nastąpi w 2016 r. (wiosną).