Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktualności

Komisja ds. infrastruktury drogowej i komunikacji

Szanowni Państwo,
21 lipca 2011r. ukonstytuowała się w Radzie Osiedla Osowa komisja ds. infrastruktury drogowej i komunikacji w składzie Agnieszka Jasek, Maciej Juchniewicz oraz Karol Ważny.
Komisja ta ma na celu zajmowanie się długofalowymi projektami związanymi z infrastrukturą drogową i około drogową oraz sprawami dotyczącymi transportu drogowego na terenie Naszego Osiedla.
Wszystkich Państwa, którzy chcieliby zgłosić jakiś problem, postulat lub zadać pytanie dotyczące powyższych spraw zachęcam do kontaktu z komisją poprzez:

1) Adres e-mail Rady Osiedla: roosowa@gmail.com
2) Odwiedzenie nas od 1 września na naszych dyżurach:
a) Wtorki godz. 17:00 – 18:00 – Karol Ważny
b) Piątki godz. 17:00 – 18:00 – Maciej Juchniewicz

Maciej Juchniewicz
Przewodniczący Komisji

Podsumowanie I i II sesji Rady

Szanowni Państwo,

30 maja 2011 odbyła się długo oczekiwana pierwsza sesja Rady Osiedla Osowa kolejnej kadencji. Przypomnijmy, że ubiegła kadencja zakończyła się wraz z kadencją Rady Miasta Gdańska, czyli jeszcze w listopadzie 2010 r, a przez cały ten okres działalność prowadził tylko Zarząd Osiedla Osowa.

Podczas uroczystej sesji, prowadzonej przez Radną Miasta Gdańska, panią Małgorzatę Chmiel obecny był pełny, piętnastoosobowy skład Rady Osiedla. Swoją obecnością zaszczycili nas również inni Radni Miasta – pan Jacek Teodorczyk oraz pan Piotr Borawski, jak również Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego – pan Sylwester Pruś.

Radni Osiedla dokonali wyboru nowy władz osiedla Osowa. Przewodniczącą Rady została pani Maria Bank, a jej Zastępcą pan Maciej Juchniewicz. Nowy Zarząd Osiedla został natomiast wybrany w dotychczasowym składzie, tj. Przewodniczący Zarządu w osowie pana Macieja Przybylskiego i pan Grzegorz Boros jako jego Zastępca.

W związku z pilnymi terminami, wynikającymi ze Statutu Osiedla Osowa, radni jeszcze tego samego dnia zwołali kolejną sesję Rady, podczas której podjęli jedną ważną uchwałę merytoryczną dotyczącą priorytetowych zadań, jakie powinny znaleźć się w budżecie miasta Gdańska na rok 2012. Wniosek przedstawiony władzom miasta przez Radę Osiedla Osowa obejmował: (1) Budowę kolektora wodnego przy ul. Keplera, (2) Renowację ul. Kielnieńskiej, (3) Przebudowę skrzyżowań na „przyjazne” dzieciom i osobom niepełnosprawnym, (4) Budowę parkingów przy ul. Balcerskiego (w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 81), (5)Instalację monitoringu na terenach parkowych, (6) Zmianę siedziby Rady Osiedla Osowa (pozyskanie miejsca na siedzibę Rady Osiedla Osowa i organizacji społeczno–kulturalnych), (7) Modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 81.

Radę Osowy czeka w miesiącu czerwcu jeszcze jedna sesja, na której głosowane będą m.in. priorytety do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska oraz „budżet” Rady Osiedla. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Miejskiego w roku 2011 Rada dysponuje środkami w wysokości 52.980 zł. Oznacza to, że obecnie na naszym osiedlu zameldowanych jest 13.245 mieszkańców. Na każdego z Państwa przypada bowiem 4 zł, co łącznie daje w/w kwotę.

Szkoda tylko, że w niedawnych wyborach do Rady nie udało się nam przekroczyć 16-procentowej frekwencji wyborczej, bo dzięki temu Osowa zyskałaby w tym roku ponad 25 tys. zł, a przez całą kadencję nawet ponad 100 tysięcy.

Karol Ważny
Radny Osiedla Osowa

Budżet Rady Osiedla Osowa w 2011 r.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że w 2011 roku „budżet” Rady Osiedla Osowa będzie wynosił 52.980 zł.

Oznacza to, że obecnie na naszym osiedlu zameldowanych jest 13 245 mieszkańców. Na każdego z Państwa przypada 4 zł, co łącznie daje w/w sumę.

„Uchwała budżetowa” musi zostać podana do wiadomości Biura Miasta Gdańska do dnia 20 czerwca 2011 r.