Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podsumowanie V/2015 posiedzenia Komisji ds. transportu i infrastruktury

Posiedzenie odbyło się 1 października 2015 r.
 
 
Tematy obrad:
 
1. Komunikacja publiczna dla Osowej
Omówiono projekty dotyczące komunikacji publicznej w Gdańsku Osowej oraz w powiązaniach zewnętrznych z Gdańskiem Oliwą i Przymorzem Małym oraz z Chwaszczynem, Gminą Szemud i Gdynią. Przedstawiono proponowane etapowanie zadań (m.in. bezpośrednie połączenie do dworca PKP Gdańsk Oliwa) oraz proponowaną przez ZTM modyfikację przebiegu linii nr 269.
 
 
2. Jezioro Wysockie
Omówiono kwestie formalno-prawne i toczące się postępowania administracyjne dotyczące własności Jeziora Wysockiego. Zadeklarowano współpracę Rady Dzielnica Osowa z przedstawicielami Gminy Żukowo mającą na celu wypracowanie wspólnych dla obu gmin rozwiązań i zagospodarowania terenu nad Jeziorem Wysockim.
 
Stwierdzono potrzebę zlokalizowania na terenie miasta Gdańska toalet oraz koszy na śmieci w rejonie jeziora (na terenie Gminy Żukowo sa kosze na śmieci i teren jest porządkowany w miarę możliwości i potrzeb).
 
 
3. Rejon przejazdu kolejowego
Przejazd przez tory kolejowe (ul. Nowy Świat) ma być zmodyfikowany poprzez zwężenie chodnika (po obu stronach tej samej szerokości) i poszerzenie pasa jezdni.
 
Rada Dzielnicy Osowa podjęła uchwałę o dofinansowaniu realizacji ronda w rejonie skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Planetarna, Barniewicka. Wykonanie ronda ma nastąpić w ostatnim kwartale br. Celem jest upłynnienie ruchu.
 
 
4. Opracowywane „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”
RDO przedstawi wnioski do opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska zgodnie z wymaganiami art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
W ramach prac nad studium… Biuro Rozwoju Gdańska przygotowuje dla różnych grup, w tym Rad Dzielnic warsztaty. RDO planuje przeprowadzenie spotkania lub warsztatów dla mieszkańców – termin nie został jeszcze ustalony, ale będzie to przełom października i listopada br.
 
 
5. Inwestycje w rejonie szkoły
a) Projekt z Budżetu Obywatelskiego „Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły” uzyskał najwięcej głosów, a więc został wybrany do realizacji. Do RDO wpłynęły uwagi od mieszkańców na temat tego projektu.
 
b) Dnia 14 października 2015 r. o godz. 18.00 odbędą się warsztaty przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Niedziałkowskiego. Każdy zainteresowany może brać udział w tych warsztatach.
 
c) RDO otrzymała zgłoszenie mieszkańca dotyczące potrzeby ochrony walorów przyrodniczych lasku przy ul. Niedziałkowskiego.
 
 
6. Informacja o spotkaniu „Razem inwestujemy w Gdańsk”, które odbyło się dnia 23 września br r. na Uniwersytecie Gdańskim (http://www.gdansk.pl/strategia,1655,39886.html)
 
 
 
Dziękujemy za udział w zebraniu przedstawicieli miejscowości Chwaszczyno oraz Nowy Świat.
 
 
Kolejne posiedzenie Komisji ds. TiI odbędzie się dnia 21 października 2015 r. (środa) o godz. 18.00 w siedzibie RDO przy ul. Balcerskiego 35
 
Zapraszamy do udziału