Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na X/2015 sesję RDO

Serdecznie zapraszamy na X sesję Rady Dzielnicy Osowa w bieżącej kadencji, która odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 18:00.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja na temat wniosków Rady Dzielnicy Osowa do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska.
5. Głosowanie nad uchwałą nr X/23/2015 w sprawie przyjęcia wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska.
6. Dyskusja nad propozycjami zmian w funkcjonowania komunikacji miejskiej w Dzielnicy Osowa przedstawionymi przez Zarząd Transportu Miejskiego.
7. Głosowanie nad uchwałą nr X/24/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w funkcjonowania komunikacji miejskiej w Dzielnicy Osowa przedstawionych przez Zarząd Transportu Miejskiego.
8. Dyskusja oraz głosowanie nad oświadczeniem nr X/3/2015 w sprawie zasad naliczania przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej opłat od użytkowników mieszkających na terenie Dzielnicy Osowa.
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
10. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec może wziąć udział w posiedzeniach Rady oraz jej komisji

Radni Dzielnicy Osowa