Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na IX/2015 sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy na IX sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 10 listopada o godz. 18:00 w naszej siedzibie.

Poniżej planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Spotkanie z Kierownikiem Działu Inżynierii Ruchu w Zarządzie Dróg i Zieleni Tomaszem Wawrzonkiem na temat bezpieczeństwa ruchu na terenie Osowej.
5. Dyskusja na temat wniosków Rady Dzielnicy Osowa do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska.
6. Dyskusja nad propozycjami zmian w komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy przed spotkaniem (spacerem po Osowej) z Zastępcą Prezydenta ds. polityki komunalnej Piotrem Grzelakiem.
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem,
Radni Dzielnicy Osowa