Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spotkanie z przedstawicielami miasta

Na spotkaniu zorganizowanym przez Radę oraz Zarząd Dzielnicy Osowa zjawili się przedstawiciele ZDiZ, ZTM, a także zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak. Plan spotkania zawierał w sobie odwiedziny niektórych miejsc w Osowej, a także przejażdżkę wzdłuż najważniejszych arterii komunikacyjnych dzielnicy.

Pierwszym odwiedzonym miejscem była Kukawka, na której to radni zwrócili się z prośbą o pomoc w utwardzeniu kawałka ulicy Gnieźnieńskiej, a także o ocenę możliwości doprowadzenia w te rejony osowskiej linii autobusu osiedlowego 269. Według opinii pana Mieczysława Kotłowskiego, dyrektora ZDiZ, sprawa jest jak najbardziej do rozwiązania, co w przyszłości umożliwiłoby poprowadzenia autobusu do Kukawki.

Następnie radni wraz z Gośćmi udali się na przejażdżkę dookoła Osowej – ulicami Barniewicką, Junony, Wodnika, Jednorożca i Niedziałkowskiego dotarli do siedziby Rady Dzielnicy. Po drodze zwracano uwagę m. in. na problem zbierającej się wody przy ulicy Barniewickiej, budowę ulicy Letniskowej, poruszono kwestię budowy przystanku „Osowa-Kielnieńska PKM” czy poprawy bezpieczeństwa na ulicach Junony oraz Jednorożca, a także na ewentualne możliwości poprowadzenie linii autobusowych wzdłuż wyżej wymienionych ulic.

W siedzibie Rady Dzielnicy radni omówili z Gośćmi szczegółowo poszczególne tematy:

• Zmiany komunikacyjne wypracowane przez radę zostały przedstawione przedstawicielom miasta. Zostały one w dużej mierze zaakceptowane do dalszego opracowania po stronie ZTM. Te zmiany dotyczyłyby m. in. wydłużenia linii 269 do Kukawki czy wydłużenie trasy linii 179 w stronę Oliwy PKP oraz Osowej PKP.
• Wiaty przystankowe – radni przygotowali spis przystanków z wiatami i bez wiat oraz wskazali punkty, w których najbardziej przydałyby się wiaty przystankowe.
• Zalewnie chodnika przy ulicy Barniewickiej po intensywnych ulewach – prawdopodobnie ze względu na złe wyprofilowanie nawierzchni bitumicznej przy chodniku zbiera się woda
• Brak wyraźnego oznaczenia progów zwalniających wzdłuż ulicy Junony.
• W nowym rozkładzie jazdy PKM niektóre kursy mają kończyć bieg przy przystanku PKM Gdańsk Port Lotniczy, co zdaje się być nieodpowiednią polityką transportową szczególnie dla dzielnicy Osowa. Prezydent Piotr Grzelak obiecał przyjrzeć się sprawie kursowania pociągów PKM i ewentualnie wesprzeć radnych w sprawie wydłużenia tych kursów do przystanku PKM Gdańsk Osowa.