Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie ze spotkania z WPRem w sprawie infrastruktury w Osowej (07.03.17)

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi!

Odbyło się dzisiaj (3.07.2017r.) bardzo ważne spotkanie dotyczące wielu tematów drogowych w Wydziale Programów Rozwojowych.

Obecni na spotkaniu: Maciej Przybylski, Grzegorz Boros, Jan Perucki.

Postaram się w możliwie krótki sposób, ale wyczerpujący temat przedstawić w punktach poniżej istotne dla Osowian tematy infrastrukturalne, które zostały omówione na spotkaniu.

Ul. Planetarna będzie realizowana w dwóch etapach – 2017-2018. I etap obejmuje fragment od ul. Nowy Świat do przejazdu kolejowego, a etap nr II planowany na przyszły rok to odcinek od przejazdu kolejowego aż do granicy miasta. Co ważne, realizowane to będzie w układzie docelowym tj. nawierzchnia bitumiczna wraz z oświetleniem.
W tym roku zostaną utwardzone nawierzchnie gruntowe płytami typu JOMB następujących ulic: Akteona, Syriusza, Złotowska, Cerery, Chirona, Zielony Zakątek. W planach jest także utwardzenie Antygony i Chełmińskiej. Obecnie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni rozlicza zimę, jeżeli okaże się, że pula środków jest większa, bo zostało mniej wydane na odśnieżanie itp. w tym roku, wtedy prawdopodobnie zostanie utwardzona jeszcze jakaś ulica.
Realizacja Zbiornika Retencyjnego Osowa II do końca 2018 roku. Zapewniono nas o tym, że będzie to przestrzeń przyjazna mieszkańcom, planowana jest ścieżka z kostki dookoła akwenu, ławki, śmietniki, uporządkowana zieleń.
Realizacja ul. (nowy) Nowy Świat tj. nawierzchnia bitumiczna wraz z oświetleniem do końca 2018 roku. Specjalnie powtórzyłem „nowy”, bo ulica będzie w części biegła w delikatnie innym śladzie niż ma to miejsce dzisiaj.
Przewiduje się na lata 2019-2020 realizację w układzie docelowym tj. nawierzchnia bitumiczna wraz z oświetleniem ul. Koziorożca, Zeusa, Keplera.
W tym roku zostanie zrealizowana dokumentacja projektowa dla ul. Kielnieńskiej. Prawdopodobnie w przyszłym roku nastąpi realizacja zadania – nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki, ścieżka rowerowa.

Na spotkaniu zostało poruszonych jeszcze kilka innych tematów, ale ze względu na to, że są to jeszcze sprawy nie rozstrzygnięte pozwolę się z nimi podzielić przy uzyskaniu przez nas konkretnych deklaracji.

Jak Państwo z pewnością zauważyli, przez najbliższe 3 lata będzie miała miejsce w Osowej „rewolucja drogowa”. Zostaną zrealizowane główne ciągi komunikacyjne, ale także zostanie utwardzonych wiele ulic osiedlowych. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż mamy wiele potrzeb, dlatego dalej naszą misją jest zdobywanie jak największych środków dla Osowej. Niedługo mamy kolejny szereg spotkań w tym kierunku, a wiążące deklaracje przedstawię Państwu.

W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Osowa,
Jan Perucki