Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktualności

Gra Parkowa na Orientację – Owczarnia (CH Osowa)

Wraz z Bractwem Przygody ALMANAK zapraszamy Państwa na kolejną edycję Gier Parkowych na Orientację – tym razem na Owczarnię, w sąsiedztwie CH Osowa!

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: Parking przy CH Osowa (ul. Spacerowa 48), przy drodze na Owczarnię (wejście do lasu).
Mapka lokalizacji startu tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-13:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-13:30 start poszczególnych drużyn w zarezerwowanych przedziałach czasowych (prosimy przestrzegać przydzielonych minut!!!)
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
 planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. W formularzu zgłoszeniowym możliwe jest zarezerwowanie większej liczby map. Drużyny rejestrujące się po terminie zgłoszeń (piątek przed imprezą godz. 19:00) lub na samej imprezie otrzymają tylko jedną mapę. Zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń i rezerwacji odpowiedniej liczby map.

W przypadku braku wystarczającej liczby map istnieje możliwość skorzystania z map recyclingowych (oddanych na mecie przez poprzedników) lub otrzymania mapy w wersji elektronicznej do odczytu na dowolnym smartfonie lub tablecie.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową 
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj, najlepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 26 kwietnia do godz. 19:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 25 kwietnia do godz. 23:59.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużyny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

 • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

6. OPŁATA STARTOWA

Dokumentami, które należy okazać w sekretariacie podczas rejestracji, potwierdzającymi fakt zamieszkiwania w danej dzielnicy są:
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym adresem z terenu dzielnicy lub      
– decyzja prezydenta Miasta Gdańska orzekająca o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie danej dzielnicy (w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres wpisany w dowodzie osobistym) lub
– rachunek za prąd, gaz, inne z wpisanym nazwiskiem i adresem z dzielnicy.

Zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie mieszkańcom zgłoszonym za pomocą formularza internetowego w terminie podstawowym podanym w punkcie ZGŁOSZENIA.

Pozostali uczestnicy:

 Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 19:00.Osoby zgłoszone po terminie i w bazie.Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2021-2024)
2,00 zł5,00 zł3,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2012-2020)
7,00 zł10,00 zł3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2004-2011)
13,00 zł18,00 zł5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 2003 i starsi)
20,00 zł27,00 zł7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł5,00 zł0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
80,00 zł80,00 zł80,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
190,00 zł190,00 zł190,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
80,00 / 190,00 zł80,00 / 190,00 zł80,00 / 190,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.

Wybrano najlepszą ofertę na zaprojektowanie CAL Osowa!

W piątek, 22.03.2024, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, opublikowała ocenę wszystkich otrzymanych ofert na opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Jednorożca oraz wskazała najlepszą z nich.

Az 12 z 15 otrzymanych ofert zostało odrzuconych. Spośród trzech pozostałych jedynie jedna z nich mieściła się w pierwotnie ustalonej puli środków na to zadanie.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wskazała ofertę firmy ALFA PROJEKT BIURO PROJEKTOWE PIOTR ŚLESICKI z Ciechanowa jako najlepszą.

Czekamy na podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac projektowych dla naszego przyszłego kompleksu Domu Sąsiedzkiego!

Link do przetargu: >> KLIK <<

sesja

Zaproszenie na XLIX sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w poniedziałek, 18 marca 2024 r., od godz. 18:30 w trybie stacjonarnym (w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35).

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Omówienie przygotowań do festynu VI Osowskie Pożegnanie Lata
 5. Omówienie organizacji ruchu na wybranych ulicach w dzielnicy
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 8. Wolne wnioski
 9. Zamknięcie sesji

Po spotkaniu z Panią Wojewodą Pomorską w sprawie utworzenia zespołu ratownictwa medycznego w Osowej

Po dłuższej chwili ciszy powracamy do Państwa z tematem uruchomienia w Osowej nowego zespołu ratownictwa medycznego typu P.

Dla przypomnienia – 19 września 2023 roku informowaliśmy o tym, że spotkaliśmy się w terenie z przedstawicielem Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku w celu znalezienia w Osowej dogodnej lokalizacji dla ustanowienia nowego zespołu ratownictwa medycznego. Wstępnie udało się wytypować odpowiednie miejsca tymczasowe oraz miejsca docelowe, w których taki zespół mógłby stacjonować.

Na bazie tego spotkania Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa, Bartosz Stefański, wystosował 29 września 2023 roku pismo (treść dokumentu) do ówczesnego Wojewody Pomorskiego, Pana Dariusza Drelicha, z prośbą o rozpatrzenie możliwości wdrożenia dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego karetki typu P w Osowej.

Odpowiedź (treść dokumentu) na pismo, którą otrzymaliśmy 21 listopada 2023 roku, nie była dla nas pozytywna. Pan Wojewoda Pomorski w swoim piśmie opisał sytuację Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa pomorskiego. W odpowiedzi wskazał m. in. numery oraz lokalizacje zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa, które w swoim zasięgu mają naszą dzielnicę w ustawowo narzuconym czasie, czyli w granicy maksymalnie 15 minut dojazdu do miejsca zdarzenia (dla gmin powyżej 10 tysięcy mieszkańców). Jednocześnie zostaliśmy poinformowani, że zdecydowano o wdrożeniu nowego zespołu ratownictwa medycznego, który będzie stacjonował w Baninie od 1 stycznia 2024 roku i nasza dzielnica również będzie w zasięgu jego działalności. Założono, że zespół ten będzie funkcjonować 12 godzin na dobę, w godzinach 7 – 19.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, po otrzymaniu wspomnianej wyżej odpowiedzi, podjął kolejne rozmowy ze Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku w celu weryfikacji otrzymanych informacji. Na jednym ze spotkań potwierdziło się, że Osowa jest „białą plamą” na mapie ratownictwa medycznego naszego województwa i jak najbardziej wskazane jest utworzenie nowego zespołu ratownictwa medycznego w naszej dzielnicy, o co będzie postulować Stacja Pogotowia Ratunkowego. Ustalono między innymi, że pomimo znajdowania się w zakresie „maksymalnie 15 minut” dojazdu przez zespół ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia, czas ten jest realnie liczony o porach innych niż szczyty komunikacyjne. Nie są brane również pod uwagę zatory drogowe, które są niejako stałym elementem naszego otoczenia i które są naszą codziennością (zakorkowane Zachodnia Obwodnica Trójmiasta, ulica Spacerowa, ulica Słowackiego). Co więcej, zgodnie z ustawą, na którą powołał się ówczesny Wojewoda Pomorski, mediana czasów dojazdów na miejsce zdarzenia powinna wynosić 8 minut. Ta wartość dla Osowej nie była zachowana.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy podjął kolejną próbę rozmów z Wojewodą Pomorskim poprzez przesłanie 4 stycznia 2024 roku pisma (treść dokumentu) do nowej Pani Wojewody Pomorskiej, Beaty Rutkiewicz, z prośbą o ponowne przeanalizowanie tematu oraz o możliwość spotkania się w większym gronie, aby wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem problemu. Pani Wojewoda Pomorska wyraziła chęć odbycia spotkania z przedstawicielami Dzielnicy oraz stronami, które Dzielnica uznaje za istotne i kompetentne w temacie utworzenia nowego zespołu ratownictwa medycznego typu P w Osowej.

Dziś, 7 lutego 2024 roku, odbyło się spotkanie w szerokim gronie u Pani Wojewody Pomorskiej. Rolę gospodarza spotkania pełniła Pani Agnieszka Krzysiak, Dyrektor Wydziału Państwowego Ratownictwa Medycznego Urzędu Województwa Pomorskiego. Na spotkaniu obecni byli m. in. dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydziału Rozwoju Społecznego czy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Obecni byli również Radni Miasta Gdańska – Jan Perucki i Karol Ważny, a także przedstawiciele Rady Dzielnicy Osowa – Renata Krajka, Karolina Sumiła oraz Bartosz Stefański.

Podczas spotkania UZNANO ZA ZASADNE ustanowienie w Osowej dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego typu P. Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego, Pan Wiktor Tyburski, wyraził gotowość do wygospodarowania pojazdu oraz zatrudnienia personelu, aby utworzenie nowego zespołu było możliwe. Wskazano także możliwe lokalizacje stałe, w których będzie mógł stacjonować zespół medyczny w przyszłości – po realizacji potrzebnych inwestycji. Jednak, ze względu na konieczność utworzenia nowego zespołu w jak najkrótszym czasie, zdecydowano się na uruchomienie zespołu medycznego oraz umiejscowienie go w lokalizacji tymczasowej, również na terenie naszej dzielnicy, do momentu realizacji lokalizacji docelowej.

Jakie są potrzebne dalsze kroki i decyzje, aby zespół ratownictwa medycznego faktycznie został w Osowej utworzony?

Aktualnie rekomendacja dotycząca utworzenia nowego zespołu ratownictwa medycznego zostanie przedstawiona Pani Wojewodzie Pomorskiej. Jeżeli Pani Wojewoda Pomorska zaakceptuje tę rekomendację, to trafi ona do dokumentu zwanego Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w którym zawierane są lokalizacje oraz schemat działania, jak i obszar oddziaływania wybranych zespołów ratownictwa medycznego. Ten dokument następnie musi zostać zaakceptowany m. in. przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ponieważ to NFZ finansuje działalność zespołów ratownictwa medycznego. Jeżeli NFZ zaakceptuje zmiany w Wojewódzkim Planie to już nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby taki zespół utworzyć – będzie on „w systemie” i będzie miał zapewnione finansowanie.

Na spotkaniu wskazaliśmy datę 1 lipca 2024 roku jako proponowaną datę uruchomienia nowego zespołu ratownictwa medycznego w lokalizacji tymczasowej. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli to już niedługo wszyscy będziemy mogli czuć się bezpieczniej.

sesja

Zaproszenie na XLVIII sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w poniedziałek, 19 lutego 2024 r., od godz. 19:00 w trybie stacjonarnym (w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35).

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2024 (projekt uchwały nr XLVIII/113/2024)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie realizacji ulic typu „woonerf” w Osowej (projekt uchwały nr XLVIII/114/2024)
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 8. Wolne wnioski
 9. Zamknięcie sesji