Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Po spotkaniu z Panią Wojewodą Pomorską w sprawie utworzenia zespołu ratownictwa medycznego w Osowej

Po dłuższej chwili ciszy powracamy do Państwa z tematem uruchomienia w Osowej nowego zespołu ratownictwa medycznego typu P.

Dla przypomnienia – 19 września 2023 roku informowaliśmy o tym, że spotkaliśmy się w terenie z przedstawicielem Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku w celu znalezienia w Osowej dogodnej lokalizacji dla ustanowienia nowego zespołu ratownictwa medycznego. Wstępnie udało się wytypować odpowiednie miejsca tymczasowe oraz miejsca docelowe, w których taki zespół mógłby stacjonować.

Na bazie tego spotkania Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa, Bartosz Stefański, wystosował 29 września 2023 roku pismo (treść dokumentu) do ówczesnego Wojewody Pomorskiego, Pana Dariusza Drelicha, z prośbą o rozpatrzenie możliwości wdrożenia dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego karetki typu P w Osowej.

Odpowiedź (treść dokumentu) na pismo, którą otrzymaliśmy 21 listopada 2023 roku, nie była dla nas pozytywna. Pan Wojewoda Pomorski w swoim piśmie opisał sytuację Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa pomorskiego. W odpowiedzi wskazał m. in. numery oraz lokalizacje zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa, które w swoim zasięgu mają naszą dzielnicę w ustawowo narzuconym czasie, czyli w granicy maksymalnie 15 minut dojazdu do miejsca zdarzenia (dla gmin powyżej 10 tysięcy mieszkańców). Jednocześnie zostaliśmy poinformowani, że zdecydowano o wdrożeniu nowego zespołu ratownictwa medycznego, który będzie stacjonował w Baninie od 1 stycznia 2024 roku i nasza dzielnica również będzie w zasięgu jego działalności. Założono, że zespół ten będzie funkcjonować 12 godzin na dobę, w godzinach 7 – 19.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, po otrzymaniu wspomnianej wyżej odpowiedzi, podjął kolejne rozmowy ze Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku w celu weryfikacji otrzymanych informacji. Na jednym ze spotkań potwierdziło się, że Osowa jest „białą plamą” na mapie ratownictwa medycznego naszego województwa i jak najbardziej wskazane jest utworzenie nowego zespołu ratownictwa medycznego w naszej dzielnicy, o co będzie postulować Stacja Pogotowia Ratunkowego. Ustalono między innymi, że pomimo znajdowania się w zakresie „maksymalnie 15 minut” dojazdu przez zespół ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia, czas ten jest realnie liczony o porach innych niż szczyty komunikacyjne. Nie są brane również pod uwagę zatory drogowe, które są niejako stałym elementem naszego otoczenia i które są naszą codziennością (zakorkowane Zachodnia Obwodnica Trójmiasta, ulica Spacerowa, ulica Słowackiego). Co więcej, zgodnie z ustawą, na którą powołał się ówczesny Wojewoda Pomorski, mediana czasów dojazdów na miejsce zdarzenia powinna wynosić 8 minut. Ta wartość dla Osowej nie była zachowana.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy podjął kolejną próbę rozmów z Wojewodą Pomorskim poprzez przesłanie 4 stycznia 2024 roku pisma (treść dokumentu) do nowej Pani Wojewody Pomorskiej, Beaty Rutkiewicz, z prośbą o ponowne przeanalizowanie tematu oraz o możliwość spotkania się w większym gronie, aby wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem problemu. Pani Wojewoda Pomorska wyraziła chęć odbycia spotkania z przedstawicielami Dzielnicy oraz stronami, które Dzielnica uznaje za istotne i kompetentne w temacie utworzenia nowego zespołu ratownictwa medycznego typu P w Osowej.

Dziś, 7 lutego 2024 roku, odbyło się spotkanie w szerokim gronie u Pani Wojewody Pomorskiej. Rolę gospodarza spotkania pełniła Pani Agnieszka Krzysiak, Dyrektor Wydziału Państwowego Ratownictwa Medycznego Urzędu Województwa Pomorskiego. Na spotkaniu obecni byli m. in. dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydziału Rozwoju Społecznego czy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Obecni byli również Radni Miasta Gdańska – Jan Perucki i Karol Ważny, a także przedstawiciele Rady Dzielnicy Osowa – Renata Krajka, Karolina Sumiła oraz Bartosz Stefański.

Podczas spotkania UZNANO ZA ZASADNE ustanowienie w Osowej dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego typu P. Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego, Pan Wiktor Tyburski, wyraził gotowość do wygospodarowania pojazdu oraz zatrudnienia personelu, aby utworzenie nowego zespołu było możliwe. Wskazano także możliwe lokalizacje stałe, w których będzie mógł stacjonować zespół medyczny w przyszłości – po realizacji potrzebnych inwestycji. Jednak, ze względu na konieczność utworzenia nowego zespołu w jak najkrótszym czasie, zdecydowano się na uruchomienie zespołu medycznego oraz umiejscowienie go w lokalizacji tymczasowej, również na terenie naszej dzielnicy, do momentu realizacji lokalizacji docelowej.

Jakie są potrzebne dalsze kroki i decyzje, aby zespół ratownictwa medycznego faktycznie został w Osowej utworzony?

Aktualnie rekomendacja dotycząca utworzenia nowego zespołu ratownictwa medycznego zostanie przedstawiona Pani Wojewodzie Pomorskiej. Jeżeli Pani Wojewoda Pomorska zaakceptuje tę rekomendację, to trafi ona do dokumentu zwanego Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w którym zawierane są lokalizacje oraz schemat działania, jak i obszar oddziaływania wybranych zespołów ratownictwa medycznego. Ten dokument następnie musi zostać zaakceptowany m. in. przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ponieważ to NFZ finansuje działalność zespołów ratownictwa medycznego. Jeżeli NFZ zaakceptuje zmiany w Wojewódzkim Planie to już nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby taki zespół utworzyć – będzie on „w systemie” i będzie miał zapewnione finansowanie.

Na spotkaniu wskazaliśmy datę 1 lipca 2024 roku jako proponowaną datę uruchomienia nowego zespołu ratownictwa medycznego w lokalizacji tymczasowej. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli to już niedługo wszyscy będziemy mogli czuć się bezpieczniej.