Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XLII sesję RDO

sesja

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 18 maja 2023 r., od godz. 18.30 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/96/2023 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2023 (PROJEKT)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2024 (PROJEKT)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem oświadczenia w sprawie wariantu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku (PROJEKT)
 7. Dyskusja w sprawie zarysu programu funkcjonalno-użytkowego Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Jednorożca
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.