Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XXXVIII sesję RDO

sesja

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 9 stycznia 2023 r., od godz. 18.30. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Link do sesji zdalnej: >>KLIK<<

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji zdalnej
  2. Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad
  3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem zdalnych obrad
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta w mieście Gdańsku
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Mirandy w mieście Gdańsku
  6. Dyskusja w sprawie budżetu dzielnicy Osowa na rok 2023
  7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy Osowa
  8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie sesji