Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

50-lecie Dzielnicy Osowa!

Dokładnie 50 lat temu, 1 stycznia 1973 roku, wsie Wysoka, Osowa, Owczarnia oraz części Nowego Świata i Barniewic, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty (Dz.U. 1972 nr 50 poz. 325), zostały włączone w granice Miasta Gdańska. Część dawnej wsi Wysoka została włączona do Miasta Gdyni (dzisiejsze rejony ulic Jeleniej, Łosiowej oraz Sarniej).

Obok Osowej oraz Wysokiej, do Miasta Gdańska włączono tereny należące do takich dzielnic (lub ich części) jak: Matarnia, Kokoszki, Jasień, Ujeścisko-Łostowice, Orunia Górna-Gdańsk Południe oraz Wyspa Sobieszewska.

Przez 50 lat Osowa z małej wioski stała się jedną z bardziej zaludnionych i prężnych dzielnic Gdańska. Osowa jest jedną z niewielu dzielnic w mieście, gdzie mieszkańców stale, od wielu lat, przybywa. Rozwijają się u nas osiedla mieszkaniowe, drogi, tereny zielone, a powoli także kwestie społeczne – rozbudowujemy infrastrukturę edukacyjną oraz mamy zabezpieczony teren pod przyszłe Centrum Społeczno-Kulturalne przy ul. Jednorożca. W naszej dzielnicy prężenie działają organizacje pozarządowe, które działają na rzecz lokalnej społeczności. Jako jedna z niewielu dzielnic posiadamy własne, lokalne media – aktualnie jedynie w wersji elektronicznej, ale do niedawna działała jeszcze gazetka osiedlowa „U Nas”, która od początku swego istnienia spajała naszych mieszkańców. Osowa była także jedną z trzech pierwszych dzielnic (wtedy – osiedli), która doczekała się swojej Rady Osiedla – wydarzyło się to w 1997 roku. Jesteśmy także społecznością, która z chęcią i dumą realizuje swoje demokratyczne przywileje – to właśnie nasza Mała Ojczyzna daje przykład innym dzielnicom wykazując się niezwykle wysoką frekwencją we wszystkich wyborach.

Przed nami sporo inwestycji – tych większych jak i mniejszych. Mamy także wiele wyzwań dotyczących naszej społeczności, ale coraz lepiej udaje nam się identyfikować i spełniać nasze potrzeby.

Jesteśmy dopiero w trakcie naszej drogi do budowy dzielnicy rodzinnej, zielonej, przyjaznej, samowystarczalnej, ale nasza przyszłość wydaje się naprawdę dobra. Patrzymy z podniesionym czołem w przyszłość i staramy się realizować nasze cele jednocześnie doceniając, szanując i pielęgnując naszą przeszłość.

Z okazji tak okrągłej i pięknej rocznicy życzymy sobie, a przede wszystkim Państwu, aby nasza Mała Ojczyzna rozwijała się szybko i w dobrym kierunku. Abyśmy mogli żyć w dzielnicy atrakcyjnej, zielonej, przyjaznej wszystkim grupom społecznym, otwartej na drugiego człowieka i bogatej we wspaniałych, mądrych ludzi – którzy już dziś są głównym dobrem naszej dzielnicy.

Serdeczne życzenia wysyłamy także naszym przyjaciołom z Rada Dzielnicy Matarnia, Rada Dzielnicy Kokoszki, Rada Dzielnicy Jasień, Rada Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice Gdańsk, Rada Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe i Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska! Cieszymy się, że wraz z Wami możemy świętować nasze wspólne 50-lecie w granicach Miasta Gdańska. Życzymy Wam wszystkiego co najlepsze!

Osowa – Kamień z datą 1973