Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rozpoczęcie procedury pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Nowej Kielnieńskiej

W kilku miejscach w naszej dzielnicy, a w szczególności na przystankach autobusowych, pojawiły się obwieszczenia dotyczące rozpoczęcia procedury pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji jaką jest budowa ulicy Nowej Kielnieńskiej na odcinku od Węzła Wysoka (Osowa) do Węzła Chwaszczyno.

Osoby i podmioty, które są zarządcami, właścicielami lub użytkownikami gruntów leżących na trasie przyszłej Nowej Kielnieńskiej mają możliwość, aby pisemnie złożyć swoje wnioski lub uwagi w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Jest to kolejny krok ku finalnej realizacji trasy Nowej Kielnieńskiej. Przypomnijmy, że Miasto proceduje na trasie przyszłej inwestycji miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a także niedawno ogłoszono przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który ma odpowiedzieć na pytania jak powinna wyglądać trasa, jakiej technologii powinniśmy użyć oraz jakie będą potrzebne środki finansowe na ewentualne wykupy gruntów i finalną realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.