Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XXXIV sesję RDO

sesja

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższą środę, 14 września 2022 r., od godz. 19.00.

Ze względu na wprowadzone przez Ustawodawcę ułatwienia, mamy możliwość organizacji obrad Rady Dzielnicy Osowa w trybie zdalnym. XXXIV sesja Rady Dzielnicy Osowa zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Link do sesji: >>KLIK<<

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji hybrydowej
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad hybrydowych
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad hybrydowych
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/70/2022 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2022 (XXXIV/83/2022)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia jednokierunkowej organizacji ruchu wzdłuż ulicy Dionizosa w dzielnicy Osowa (XXXIV/84/2022)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku (XXXIV/85/2022)
 7. Dyskusja w sprawie przyszłości terenów wokół zbiornika retencyjnego Osowa-II
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy Osowa
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie sesji