Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spacer gospodarski z Prezydent Aleksandrą Dulkiewicz

26 lipca, wraz z grupą dyrektorów i urzędników, dzielnicę odwiedziła pani Prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Towarzyszył Jej także zastępca, pan Prezydent Piotr Kryszewski. Tego dnia odbyliśmy tzw. 🚶„spacer gospodarski”🚶‍♀️ po dzielnicy mający na celu zaznajomienie władz miasta z sytuacją w dzielnicy „od kuchni” oraz najpilniejszymi potrzebami do zrealizowania według lokalnej społeczności.

Poniżej przedstawiamy tematy jakie poruszyliśmy oraz komentarze i decyzje podjęte w trakcie spaceru.

👉 Ulica Wodnika – Miasto Gdańsk będzie dążyć do pozyskania gruntu pod budowę pozostałego fragmentu ulicy od spółki PKP. Złożona została jakiś czas temu propozycja wykupu potrzebnych działek. PKP wyceniło je na około 1 mln zł. Następnie rozmowy ucichły. Miasto chciałoby finalnie pozyskać ten grunt poprzez wymianę z PKP i przystąpić do projektowania ulicy (posiadamy aktualnie jedynie koncepcję). Gdyby do tego momentu nie udało się wykonać chodnika i drogi rowerowej w „jarze Wodnika”, to te także doczekałyby się realizacji w momencie budowy fragmentu ulicy Wodnika.

👉 Ulica Junony – czeka nas podejście do projektowania tej ulicy w wersji docelowej. Rada Dzielnicy złożyła wniosek, aby wraz z asfaltem i chodnikami przewidzieć dodatkowo szeroki pas pieszo-rowerowy o naturalnym podłożu, obsadzony z obu stron drzewami. Taki ciąg służyłby rekreacji, możliwości spacerowania w cieniu, byłby także ciągiem dla biegaczy i zielonym połączeniem zachodniej i wschodniej strony dzielnicy, zbiornika retencyjnego Osowa-II przy ul. Koziorożca oraz Parku Diany. Ciąg ten łączyłby się z przyszłą zielenią wzdłuż ul. Koziorożca tworząc pewien jednolity ciąg zielonych ulic w dzielnicy. Mamy wystarczająco szeroki pas drogowy, aby o tym pomyśleć. Miasto zaakceptowało naszą prośbę i pomysł oraz włączy nas w prace nad tą ulicą.

👉 Ulica Keplera – Gdańsk pozyskał zgodę od PKP na rozebranie torów i przekopanie się przez wał tak, aby połączyć dwie odseparowane od siebie części ulicy Keplera. Miasto aktualnie próbuje przydzielić to zadanie odpowiednim jednostkom miejskim i określić zakres prac. Najprawdopodobniej czeka nas konieczność zaprojektowania tego przejazdu i wykonanie go w wersji docelowej lub z płyt drogowych. Czekamy na finalne rozstrzygnięcia, które mamy poznać w niedalekiej przyszłości.

👉 Ulica Letniskowa – teren należy w pełni do PKP. Czekamy na finalizację projektu wykonawczego dla linii kolejowej nr 201 oraz nowy podział geodezyjny działek. Miasto, gdy tylko zajdzie taka możliwość, wystąpi o tytuł do użytkowania i administracji terenami drogowymi należącymi dziś do PKP i przystąpi do ich utwardzenia. Niestety, nie mamy tutaj określonego harmonogramu, ponieważ PKP jest opóźnione z projektem linii kolejowej przynajmniej 5 lat i nie zanosi się, aby szybko zakończono te prace.

👉 Ulica Nowy Świat – zgłosiliśmy potrzebę wymiany nawierzchni oraz budowę odpowiedniego, dwustronnego chodnika wzdłuż niewyremontowanego odcinka ulicy Nowy Świat. Wcześniej wykonano remont ulicy Barniewickiej. Wybudowano także ulicę Władysława Raatza i na nowo fragment ulicy Zeusa. Do pełnej realizacji odświeżenia drogowego „ringu” osowskiego brakuje nam 550 metrów ulicy Nowy Świat. Miasto przyjrzy się sprawie – być może uda się wykonać prace ze środków na bieżące utrzymanie.

👉 Boisko przy ZSO nr 2 – niestety, nie ma środków na jego realizację w tym roku. Posiadamy pozwolenie na budowę, które jest ważne do końca bieżącego roku. Boisko przy ZSO nr 2 jest na pozycji nr 6 na liście boisk do budowy. Miasto realizuje około 2 boiska rocznie, zatem realizacja boiska rozpocznie się najwcześniej za 3 lata. Miasto rozważy wykonanie prac częściowych przy boisku tak, aby wydłużyć okres ważności pozwolenia na budowę o kolejne 3 lata.

👉 Ulica Spacerowa – mamy podpisaną umowę na koncepcję buspasa na Spacerowej. Finał prac poznamy za mniej więcej rok. Wnieśliśmy o włączenie nas w prace projektanta – wniosek został zaakceptowany. Liczymy także na jednoczesną zmianę organizacji ruchu w Oliwie w momencie realizacji buspasa tak, aby udrożnić pas dla innych uczestników ruchu niż autobusy i pojazdy uprzywilejowane.

👉 Ulica Nowa Kielnieńska – ogłoszono przetarg na PFU dla Nowej Kielnińskiej. Przedwczoraj, 25 lipca, otworzono koperty z ofertami i jedna z ofert mieści się w budżecie. Najprawdopodobniej umowa zostanie podpisana i będziemy opracowywać PFU dla Nowej Kielnieńskiej. Wnieśliśmy o włączenie nas w prace. Prośba została zaakceptowana.

👉 Remont „starej” Kielnieńskiej – czekamy na otworzenie kopert. Termin przesunął się na 1 września.

👉 Węzeł PKM Gdańsk Kukawka – Miasto Gdańsk nie ma możliwości realizacji samych przystanków kolejowych, ale ma możliwość realizacji węzła przesiadkowego. Zgodnie z planami PKP, linia nr 201 zostanie w pełni wyremontowana do końca 2027 roku (co, niestety, nie jest pewne). Nie zaplanowano realizacji przystanku Gdańsk Kukawka w ramach tej przebudowy. Będziemy zabiegać wraz z Miastem o realizację tego przystanku zarówno w PKP jak i u Marszałka (być może będzie możliwość realizacji tego przystanku). Miasto Gdańsk zostało także przez Radę zobowiązane do takich prac projektowych nad węzłem przesiadkowym, aby możliwe było jego oddanie wraz z końcem przebudowy linii kolejowej nr 201.

👉 Dom Sąsiedzki przy ul. Jednorożca – po raz pierwszy padła jasna deklaracja, że Dom Sąsiedzki w Osowej powstanie. Kompleks będzie składał się z 3 budynków i zielonego skweru. Czeka nas etapowanie prac. Pani Prezydent Dulkiewicz wyznaczyła swoim urzędnikom cel, aby cały kompleks Centrum Społeczno-Kulturalnego został zrealizowany w przeciągu 5 lat, czyli do konca roku 2027. Aktualnie nie posiadamy projektu budowlanego. Jego przygotowanie wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i ogłoszeniem przetargu zajmie przynajmniej rok czasu, zatem określenie realizacji w przeciągu 5 lat jest zadaniem ambitnym. Budynki powinny być modułowe i energooszczędne. Po wakacjach spotkamy się z Wydziałem Rozwoju Społecznego celem określenia priorytetów i sposobu rozmieszczenia usług społecznych w budynkach.

👉 Ulica Biwakowa/Zeusa – od jakiegoś czasu wspólnie z Miastem realizujemy remonty głównych wewnętrznych ulic. Udało się wyremontować ulicę Balcerskiego, a także Niedziałkowskiego. W przyszłym roku wyremontowana zostanie w całości ulica Sołdka. Zgłosiliśmy potrzebę wykonania podobnego remontu fragmentu ulicy Biwakowej i niewyremontowanego fragmentu ulicy Zeusa. W ramach zadania zakładamy delikatną zmianę geometrii jezdni, zrealizowane powinno zostać rondo u zbiegu ulic Zeusa i Biwakowej (zamiast niebezpiecznego, zielonego trójkąta), powinny powstać miejsca parkingowe przy przychodni oraz przy Parku Chirona, wymienione powinny zostać chodniki i przebudowane krawężniki, a także powinniśmy przygotować się na przyszły ciąg pieszo-rowerowy od strony ulicy Afrodyty, który będzie się kończyć przy ulicy Zeusa, naprzeciwko parku Chirona. Rada Dzielnicy Osowa zobowiązała się dofinansować pozyskanie projektu wykonawczego dla tego zadania ze środków budżetowych dzielnicy Osowa w roku 2023. Realizacja remontu fragmentów ulic Biwakowej i Zeusa mogłaby zacząć się najwcześniej w roku 2024 – najlepiej dopiero po remoncie ulicy „starej” Kielnieńskiej, aby nie paraliżować ruchu wewnątrz dzielnicy.

👉 Park Chirona – zgłosiliśmy potrzebę lepszej opieki Miasta nad parkiem. Wiele ławek i śmietników jest zniszczonych lub wymaga odrestaurowania. Place zabaw i siłownia zewnętrzna wymagają doinwestowania, remontu lub uzupełnienia brakującej infrastruktury. Zgłosiliśmy także potrzebę budowy oświetlenia w parku, które jest aktualnie w trakcie projektowania. Wstępny koszt wykonania oświetlenia w całości to 1 mln zł. Na szczęście możliwe jest etapowanie tego oświetlenia. Będziemy chcieli skutecznie dążyć do oświetlenia naszej zielonej oazy. Dodatkowo zgłosiliśmy eproblem z utrzymaniem parkowego stawu. Gdańskie Wody rozpoczną rozmowy z przyrodnikami, aby móc utrzymać staw w lepszym stawie, zapewne przerzedzając znajdujące się tam grążele.

💡 Wiele zadań i potrzeb nie zostało wskazanych podczas naszego spaceru, ale nie oznacza to, że nie są one dla nas istotne. Zdajemy sobie świetnie sprawę, że każdy zakątek dzielnicy – Owczarnia, Barniewice, Kukawka, Wysoka, Nowy Świat – wymagają pilnych inwestycji, budowy dróg, chodników, realizacji terenów rekreacyjnych, oświetlenia i działań społecznych. Będziemy, jako Rada, nadal działali na rzecz wszystkich mieszkańców i będziemy starali się rozwiązywać nasze problemy jak najlepiej tylko potrafimy. Wszystkie problemy i potrzeby niewskazane podczas spaceru mamy nadzieję rozwiązać podczas spotkań z urzędnikami w dalszej części kadencji i w przyszłych, następnych kadencjach Rady Dzielnicy Osowa.

Serdecznie dziękujemy za ten spacer. Mamy nadzieję, że udało nam się pokazać jedne z najpilniejszych potrzeb naszej dzielnicy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są to głównie zadania infrastrukturalne, inwestycyjne, powiązane często z drogami czy ciągami pieszo-rowerowymi. Specyfika naszej dzielnicy jednak nadal wymaga dalszego inwestowania w tej dziedzinie.

Liczymy na dalszą dobrą współpracę i szybką finalizację wyartykułowanych potrzeb!

Gdańsk. Spacer Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz w Dzielnicy Osowa.
Gdańsk. Spacer Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz w Dzielnicy Osowa.
Gdańsk. Spacer Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz w Dzielnicy Osowa.
Gdańsk. Spacer Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz w Dzielnicy Osowa.