Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Projekt MPZP 2157 – wyłożenie do publicznego wglądu

Biuro Rozwoju Gdańska informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osowa w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca (nr 2157)będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 05.07.2021 – 02.08.2021 w godzinach 9:00-15:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.07.2021 o godzinie 17:00 w trybie zdalnym.

Wyłożony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także materiał obrazujący przebieg granicy planu w kontekście istniejącego zagospodarowania znajdą Państwo na stronie internetowej pod linkiem: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/osowa-w-rejonie-zbiornika-retencyjnego-przy-ulicy-koziorozcaLINK DO DYSKUSJI PUBLICZNEJ: >>KLIK<< (dostępny po 05.07)POWIĄZANE DOKUMENTY:

Projekt MPZP – RYSUNEK: >>KLIK<<

Projekt MPZP – OPIS KART TERENU: >>KLIK<<

Uchwała Rady Dzielnicy Osowa dot. przystąpienia do sporządzenia MPZP: >> KLIK <<

Uchwała Rady Dzielnicy Osowa dot. koncepcji MPZP: >>KLIK<<

Uchwała Rady Dzielnicy Osowa dot. projektu MPZP: >>KLIK<<