Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Projekt uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia MPZP nr 2160 „Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku”

Biuro Rozwoju Gdańska informuje, że przygotowało projektu uchwały dla Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku”.

Na tym etapie Rada Dzielnicy Osowa może wnieść o zmianę zakresu działek proponowanych do objęcia nowym planem oraz wstępne uwagi co do przeznaczenia danych terenów, a także wskazać istotne potrzeby do zrealizowania na danym terenie. Rada Dzielnicy Osowa przygotuje pismo z wnioskami i prześle je do Biura Rozwoju Gdańska.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu (wraz z mapą): >>KLIK<<

Uzasadnienie: >>KLIK<<

UWAGA! Projekt uchwały nie oznacza, że Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczęło pracę na wskazanym terenie. Wpierw projekt uchwały musi zostać przegłosowany przez Radę Miasta Gdańska na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta Gdańska! Aktualnie Biuro Rozwoju Gdańska oczekuje informacji zwrotnej od Rady Dzienicy Osowa w sprawie ewentualnego zakresu terenu proponowanego do objęcia nowym planem.