Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Efekty spotkania Rady Dzielnicy Osowa z ZTM Gdańsk

Szanowni Państwo,
Rada dzielnicy odbyła spotkanie z ZTM Gdańsk w sprawie zaproponowanego schematu komunikacyjnego w naszej dzielnicy. Oto wnioski ze spotkania:

a) Aktualnie nie ma możliwości uruchomienia drugiej linii osiedlowej ze względu na ograniczone środki oraz zakontraktowaną konkretną liczbę wozokilometrów, której niestety nie da się zwiększyć bez dodatkowego przetargu, który trwałby ponad rok. Radnym został przedstawiony wstępny pomysł na zmianę trasy linii 269 przy uwzględnieniu częściowych postulatów o obsługę Mieszkańców Barniewic oraz Kukawki.
Proponowana nowa trasa linii 269: Osiedle Barniewice – Osowa PKP – Junony – Wodnika – Jednorożca – Siedleckiego – Kielnieńska – Kukawka (Gnieźnieńska) (w przyszłości dalej w kierunku Kaczych Buków)
Aktualnie nie przewiduje się przedłużenia linii osiedlowej w kierunku Chwaszczyna. Gmina Żukowo wraz z Chwaszczynem planuje w przyszłości uruchomienie własnej linii autobusowej, która miałaby docierać do przystanku Osowa PKP po obrzeżu naszej dzielnicy (prawdopodobnie ulicą Barniewicką, choć są to jedynie wstępne rozważania).

b) Zaproponowane przez Radę zmiany na trasie linii 179 zostały przyjęte w sposób pozytywny i jest szansa na to, że owa linia będzie kursować na trasie Oliwa PKP – Osowa PKP (wzdłuż ulic Wodnika oraz Junony). Niestety, ale linia niekoniecznie będzie zajeżdżać do Przesypowni. Wydłużenie tej linii do przystanku Oliwa PKP pozwoli Osowianom wygodniej przesiadać się na linię 143 w kierunku Sopotu oraz linie autobusowe w kierunku dzielnicy Przymorze czy szpitala na Zaspie. Oczywiście będzie to też ucywilizowanie połączenia pomiędzy przystankiem Oliwa PKP a Oliwą Pętlą Tramwajową – aktualnie ten odcinek należy pokonać pieszo. Zaproponowane zmiany wymagają jednak pewnych inwestycji – radni dzielnic Przymorze Małe, Oliwa oraz Osowa złożą wniosek do Zarządu Dróg i Zieleni o przesunięcie linii zatrzymania się aut na ulicy Droszyńskiego oraz ewentualnego przesunięcia sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Piastowska/Droszyńskiego. Bez tych zmian niemożliwy jest zajazd od strony oliwskiej pętli tramwajowej autobusu do pętli Oliwa PKP w trakcie dnia (linia N1 aktualnie pokonuje bez problemu to skrzyżowanie, lecz jak wiadomo nocą jest inne natężenie ruchu aut w tym rejonie i autobus może bez przeszkód wykonywać większy łuk na tym skrzyżowaniu).

c) Zmiany mogą w przyszłości dotknąć linię 210, która jak wiemy jest niezwykle potrzebna naszej dzielnicy. Wykonywane w kwietniu br. badania marketingowe na tej linii nie napawają optymizmem – na odcinku Osowa PKP – Port Lotniczy zapełnienie autobusów jest niezadowalające. Widoczna jest różnica zapełnienia autobusów w naszej dzielnicy w porównaniu do pozostałej części trasy linii 210. W przyszłości prawdopodobnie będzie rozważane skrócenie linii 210 do trasy Port Lotniczy – Piecki-Migowo – Gdańsk Główny, zatem z pominięciem naszej dzielnicy. W ramach rekompensaty zapewne utworzona zostałaby dodatkowa linia osiedlowa pokrywająca się z trasą linii 210 na odcinku Osowa PKP – Port Lotniczy. Przy okazji możemy niedługo zobaczyć jedynie krótkie autobusy na wspomnianej linii. Z powodu małego zapełnienia sugerowane jest zastąpienie taboru przegubowego taborem krótkim (autobusy 12-metrowe).

Przekazujemy Państwu schemat autobusowy, który jest na stan dzisiejszy najbardziej prawdopodobny:
Linia niebieska – 169,
Linia czerwona – 171,
Linia zielona – 179 (po prawdopodobnych zmianach),
Linia fioletowa – 210,
Linia żółta – 269 (nowa trasa).

Wszelkie większe zmiany zostaną zapewne wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku. Zostaliśmy poinformowani, że od 2017 roku wejdą w życie nowe umowy z przewoźnikami, w których będzie można uwzględnić większą liczbę wozokilometrów niż aktualnie ma to miejsce. Rok 2016 to rok ogłoszenia przetargów oraz podpisywania umów, zatem końcówka roku 2015 oraz początek 2016 to idealny czas na opracowywanie pomysłów i zmian. Oczywiście będziemy nadal działać w kierunku uzyskania jak najlepszego rozwiązania dla Mieszkańców naszej dzielnicy – nie wyobrażamy sobie pogorszenia jakości transportu publicznego w Osowej.

Z poważaniem,
Rada Dzielnicy Osowa

Schemat_ZTM_1