Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podsumowanie II/2015 posiedzenia Komisji ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Członkowie komisji poruszyli następujące problemy:
1. scharakteryzowanie zakresu funkcjonalności ewentualnego Domu Sąsiedzkiego (Domu Kultury), który mógłby w przyszłości powstać na terenie Dzielnicy Osowa,
2. wstępne przygotowanie projektu wniosku do Miasta Gdańska o przeznaczenie ziemi pod budowę takiej obiektu.

W pierwszym temacie wyznaczone zostały następujące funkcje, które mógłby pełnić Dom Sąsiedzki:
-miejsce integracji mieszkańców dzielnicy,
-przestrzeń dla działań edukacyjnych i kulturalnych,
-klub seniora wraz z oddziałem dziennym dla seniorów niepełnosprawnych,
-warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
-świetlica terapeutyczna dla dzieci pochodzących z uboższych rodzin,
-miejsce działań dla organizacji pozarządowych,
-biblioteka wraz z czytelnią,
-kawiarnia, mała restauracja, bar lunch, klub (usługi odpłatne),
-mieszkanie z myślą o sytuacjach kryzysowych (pożary, trudne sytuacje rodzinne itp.),
– siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Osowa.

Następnie dokonana została analiza działek należących do gminy. Wstępnie ustalono, że nieruchomość, która spełniałaby niezbędne warunki położona jest przy ul. Jednorożca (nieopodal sklepu Delfin).

 

Następne posiedzenie komisji: Data zostanie ustalona podczas IV sesji Rady Dzielnicy Osowa