Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podsumowanie II/2015 posiedzenia Komisji ds. transportu i infrastruktury

Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:
1. Podsumowanie spotkania z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przygotowań do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (Studium) zorganizowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska (BRG).
2. Informacja o trzecich warsztatach urbanistycznych dotyczących prac nad Studium zaplanowanych na 10 czerwca 2015 r. w BRG.
3. Informacja dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) przy ul. Niedziałkowskiego.
4. Analiza zgłoszenia dotyczącego zasypywania łąki nad Jeziorem Wysockim. Sprawa zostanie zgłoszona do Zarządu Dzielnicy.
5. Analiza wniosku zgłoszonego przez Zarząd Dróg i Zieleni (ZDiZ) dotyczącego opinii na temat zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic: Barniewickiej i Nowy Świat. Wniosek zaopiniowano pozytywnie.
6. Omówienie zgłoszenia od mieszkańca dotyczącego malowania pasów na przejściach dla pieszych. Dodatkowo zaproponowano zgłoszenie trwałego pomalowania rejonu skrzyżowania ul. Sopockiej i ul. Wodnika (pas drogowy, lewoskręt oraz drugi pas drogowy) oraz wjazdu na węzeł Osowa od strony ul. Spacerowej. Sprawa zostanie zgłoszona do Zarządu Dzielnicy.
7. Omówienie zgłoszenia od mieszkańca dotyczącego reklam oraz potrzeby estetyzacji dzielnicy. Komisja proponuje zorganizowanie spotkania z Referatem Estetyzacji Miasta (Wydział UAiOZ UM w Gdańsku).
8. Omówienie zgłoszenia od mieszkańców dotyczącego budowy chodnika przy ul. Flory 6-14. Zadanie zostanie wpisane na listę ulic przeznaczonych do utwardzenia płytami YOMB i przekazane do ZDiZ zgodnie z kolejnością wynikającą z listy.
9. Omówienie zgłoszenia od mieszkańca dotyczącego potrzeby realizacji progów zwalniających na ul. Junony. Z informacji posiadanych przez RDO na tym terenie będzie wprowadzona Strefa tempo 30.
10. Informacja dotycząca prac nad schematem przebiegu linii komunikacji autobusowej w dzielnicy. Komisja proponuje zorganizowanie spotkania z Zarządem Transportu Miejskiego.
11. Informacja na temat przebiegu akcji „Nowy bilet metropolitalny”.
12. Problemy z poruszaniem się i bezpieczeństwem pieszych w rejonie ulic Niedziałkowskiego i Koziorożca. Potrzeba budowa chodnika i zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych. Komisja proponuje nawiązanie kontaktu z Zarządem Spółdzielni Akademickiej.
13. Funkcjonowanie minironda przy ul. Niedziałkowskiego i ul. Sołdka. Do RDO zgłoszono potrzebę zainstalowania odblasków lub wyróżnienia tego miejsca w inny sposób.
14. Potwierdzenie zgłoszenia RDO do BRG dotyczącego potrzeby realizacji wejść do lasów w ramach konsultacji opracowania „Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego:
15. Potrzeba uprzątnięcia terenu i ustawienia koszy na śmieci nad Jeziorem Wysockim (plaża). Miejsce zostanie zgłoszone do Zarządu Dzielnicy pod kątem wytypowania lokalizacji miejskich pojemników na odpady na terenie Dzielnicy.
16. Przeanalizowano propozycje dotyczące lokalizacji ławek uzyskane podczas spotkań seniorów. Lista ławek zostanie przekazana do Zarządu Dzielnicy pod kątem wytypowania lokalizacji ich usytuowania na terenie Dzielnicy.

Następne posiedzenie komisji: Data zostanie ustalona podczas IV sesji Rady Dzielnicy Osowa

Zapraszamy Państwa na sesje oraz posiedzenia komisji, o terminach informujemy na naszej stronie.