Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Autor: Bartosz Stefański

sesja

Zaproszenie na XLVI sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 14 listopada 2023 r., od godz. 19:00 w trybie zdalnym.

Prosimy o bezpośredni kontakt z Radą Dzielnicy Osowa, jeżeli chcieliby Państwo uczestniczyć w sesji, abyśmy mogli przekazać bezpośredni link do sesji.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie projektu dokumentu Programy Rozwoju 2030 w ramach Strategii Rozwoju Miasta „Gdańsk 2030 Plus” (PROJEKT UCHWAŁY, ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY)
 5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 7. Wolne wnioski
 8. Zamknięcie sesji

Konsultacje Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2024

Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcamy Państwa do partycypacji w podziale środków w Budżecie Dzielnicy Osowa na rok 2024!

W dniach 1-30 listopada, jak co roku, będzie dla Państwa dostępna Ankieta Budżetowa Dzielnicy Osowa na rok 2024, której celem jest zebranie Państwa opinii w sprawie podziału środków budżetowych na projekty w roku 2023 oraz pozyskanie Państwa wskazówek na jakie cele, projekty i wydarzenia powinniśmy przeznaczyć środki w roku 2024. Do rozdysponowania będzie kwota w wysokości około 285 000 zł.

Link do ankiety budżetowej:

https://www.survio.com/survey/d/budzetosowej2024

QR Code do ankiety budżetowej

Następnie, w dniach 1-11 grudnia, będziemy przyjmować od Państwa wnioski budżetowe do Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2024. Wnioski, czyli inaczej Państwa konkretne pomysły i projekty, które rekomendujcie Państwo do realizacji lub wsparcia z Budżetu Dzielnicy Osowa.

Po 11 grudnia Państwa wnioski zostaną skierowane do stosownych komisji tematycznych Rady Dzielnicy Osowa celem dokonania analizy i wstępnego zaopiniowania. Ostateczna decyzja o akceptacji lub odrzuceniu wniosku następuje na tzw. „sesji budżetowej” Rady Dzielnicy Osowa, podczas której Rada Dzielnicy podejmuje uchwałę budżetową.

Link do wniosków budżetowych:

https://rada.osowa.com/budzet-dzielnicy/budzet-dzielnicy-2024

QR Code do wniosków budżetowych

Za wszystkie wypełnione ankiety oraz przesłane wnioski serdecznie Państwu dziękujemy! Z pewnością pomogą one nam w odpowiedni sposób rozdysponować środki w roku 2024 oraz w latach następnych!

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa

sesja

Zaproszenie na XLV sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 26 października 2023 r., od godz. 18.30 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2024 z mieszkańcami (PROJEKT)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Mirandy w mieście Gdańsku (PROJEKT)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta w mieście Gdańsku (PROJEKT)
 7. Dyskusja w sprawie budżetu Dzielnicy Osowa w roku 2025
 8. Dyskusja w sprawie konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie sesji

sesja

Zaproszenie na XLIV sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 26 września 2023 r., od godz. 18.30 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
 4. Dyskusja i omówienie stanu realizacji zadań budżetowych bieżącej kadencji Rady Dzielnicy Osowa
 5. Dyskusja nad sposobem konsultacji Budżetu Dzielnicy z mieszkańcami
 6. Omówienie działań i wydarzeń związanych z obchodami 50-lecia Dzielnicy Osowa w granicach Miasta Gdańska
 7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

Zgłoś kandydatkę lub kandydata do tytułu Osowianki/Osowianina Roku 2023!

Urszula Szarmach, Danuta Jonaszek, Edmund Felchner, ks. Henryk Bietzke, Henryk Stachurski, Anna i Andrzej Balk, Małgorzata Biernat, Marzena Majerowska, Aneta Baczyńska – Rostkowska, Renata Grochowska, Tadeusz Littwin, Beata Pawlik – to dotychczasowe Osowianki Roku i dotychczasowi Osowianie Roku, czyli laureatki i laureaci Konkursu „Osowa – moja mała ojczyzna. Czas po raz trzynasty przyznać ten zaszczytny tytuł. Kapituła Konkursu czeka na zgłoszenia kandydatek i kandydatów. 

To może być osoba, organizacja, instytucja. Ważne, że działa na rzecz osowskiej społeczności dla dobra wspólnego. Jak dokonać zgłoszenia?

👉Rozejrzyjcie się dookoła!

👉Dostrzeżcie w swoim otoczeniu osoby, organizacje, instytucje aktywne na rzecz Osowej!

👉Pozyskajcie ich zgodę.

👉Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy i prześlijcie go do organizatorów konkursu.

👉Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 21.10.2023 r.

Formularz zgłoszeniowy kandydata do tytułu „Osowianka/Osowianin Roku” —>http://osowa.com/images/grafiki/1263.docx

Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: osowianin.roku@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Gala Osowianki/Osowianina Roku 2023.