Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie V/2015 posiedzenia Komisji ds. transportu i infrastruktury

Posiedzenie odbyło się 1 października 2015 r.
 
 
Tematy obrad:
 
1. Komunikacja publiczna dla Osowej
Omówiono projekty dotyczące komunikacji publicznej w Gdańsku Osowej oraz w powiązaniach zewnętrznych z Gdańskiem Oliwą i Przymorzem Małym oraz z Chwaszczynem, Gminą Szemud i Gdynią. Przedstawiono proponowane etapowanie zadań (m.in. bezpośrednie połączenie do dworca PKP Gdańsk Oliwa) oraz proponowaną przez ZTM modyfikację przebiegu linii nr 269.
 
 
2. Jezioro Wysockie
Omówiono kwestie formalno-prawne i toczące się postępowania administracyjne dotyczące własności Jeziora Wysockiego. Zadeklarowano współpracę Rady Dzielnica Osowa z przedstawicielami Gminy Żukowo mającą na celu wypracowanie wspólnych dla obu gmin rozwiązań i zagospodarowania terenu nad Jeziorem Wysockim.
 
Stwierdzono potrzebę zlokalizowania na terenie miasta Gdańska toalet oraz koszy na śmieci w rejonie jeziora (na terenie Gminy Żukowo sa kosze na śmieci i teren jest porządkowany w miarę możliwości i potrzeb).
 
 
3. Rejon przejazdu kolejowego
Przejazd przez tory kolejowe (ul. Nowy Świat) ma być zmodyfikowany poprzez zwężenie chodnika (po obu stronach tej samej szerokości) i poszerzenie pasa jezdni.
 
Rada Dzielnicy Osowa podjęła uchwałę o dofinansowaniu realizacji ronda w rejonie skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Planetarna, Barniewicka. Wykonanie ronda ma nastąpić w ostatnim kwartale br. Celem jest upłynnienie ruchu.
 
 
4. Opracowywane „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”
RDO przedstawi wnioski do opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska zgodnie z wymaganiami art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
W ramach prac nad studium… Biuro Rozwoju Gdańska przygotowuje dla różnych grup, w tym Rad Dzielnic warsztaty. RDO planuje przeprowadzenie spotkania lub warsztatów dla mieszkańców – termin nie został jeszcze ustalony, ale będzie to przełom października i listopada br.
 
 
5. Inwestycje w rejonie szkoły
a) Projekt z Budżetu Obywatelskiego „Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły” uzyskał najwięcej głosów, a więc został wybrany do realizacji. Do RDO wpłynęły uwagi od mieszkańców na temat tego projektu.
 
b) Dnia 14 października 2015 r. o godz. 18.00 odbędą się warsztaty przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Niedziałkowskiego. Każdy zainteresowany może brać udział w tych warsztatach.
 
c) RDO otrzymała zgłoszenie mieszkańca dotyczące potrzeby ochrony walorów przyrodniczych lasku przy ul. Niedziałkowskiego.
 
 
6. Informacja o spotkaniu „Razem inwestujemy w Gdańsk”, które odbyło się dnia 23 września br r. na Uniwersytecie Gdańskim (http://www.gdansk.pl/strategia,1655,39886.html)
 
 
 
Dziękujemy za udział w zebraniu przedstawicieli miejscowości Chwaszczyno oraz Nowy Świat.
 
 
Kolejne posiedzenie Komisji ds. TiI odbędzie się dnia 21 października 2015 r. (środa) o godz. 18.00 w siedzibie RDO przy ul. Balcerskiego 35
 
Zapraszamy do udziału

Efekty spotkania Rady Dzielnicy Osowa z ZTM Gdańsk

Szanowni Państwo,
Rada dzielnicy odbyła spotkanie z ZTM Gdańsk w sprawie zaproponowanego schematu komunikacyjnego w naszej dzielnicy. Oto wnioski ze spotkania:

a) Aktualnie nie ma możliwości uruchomienia drugiej linii osiedlowej ze względu na ograniczone środki oraz zakontraktowaną konkretną liczbę wozokilometrów, której niestety nie da się zwiększyć bez dodatkowego przetargu, który trwałby ponad rok. Radnym został przedstawiony wstępny pomysł na zmianę trasy linii 269 przy uwzględnieniu częściowych postulatów o obsługę Mieszkańców Barniewic oraz Kukawki.
Proponowana nowa trasa linii 269: Osiedle Barniewice – Osowa PKP – Junony – Wodnika – Jednorożca – Siedleckiego – Kielnieńska – Kukawka (Gnieźnieńska) (w przyszłości dalej w kierunku Kaczych Buków)
Aktualnie nie przewiduje się przedłużenia linii osiedlowej w kierunku Chwaszczyna. Gmina Żukowo wraz z Chwaszczynem planuje w przyszłości uruchomienie własnej linii autobusowej, która miałaby docierać do przystanku Osowa PKP po obrzeżu naszej dzielnicy (prawdopodobnie ulicą Barniewicką, choć są to jedynie wstępne rozważania).

b) Zaproponowane przez Radę zmiany na trasie linii 179 zostały przyjęte w sposób pozytywny i jest szansa na to, że owa linia będzie kursować na trasie Oliwa PKP – Osowa PKP (wzdłuż ulic Wodnika oraz Junony). Niestety, ale linia niekoniecznie będzie zajeżdżać do Przesypowni. Wydłużenie tej linii do przystanku Oliwa PKP pozwoli Osowianom wygodniej przesiadać się na linię 143 w kierunku Sopotu oraz linie autobusowe w kierunku dzielnicy Przymorze czy szpitala na Zaspie. Oczywiście będzie to też ucywilizowanie połączenia pomiędzy przystankiem Oliwa PKP a Oliwą Pętlą Tramwajową – aktualnie ten odcinek należy pokonać pieszo. Zaproponowane zmiany wymagają jednak pewnych inwestycji – radni dzielnic Przymorze Małe, Oliwa oraz Osowa złożą wniosek do Zarządu Dróg i Zieleni o przesunięcie linii zatrzymania się aut na ulicy Droszyńskiego oraz ewentualnego przesunięcia sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Piastowska/Droszyńskiego. Bez tych zmian niemożliwy jest zajazd od strony oliwskiej pętli tramwajowej autobusu do pętli Oliwa PKP w trakcie dnia (linia N1 aktualnie pokonuje bez problemu to skrzyżowanie, lecz jak wiadomo nocą jest inne natężenie ruchu aut w tym rejonie i autobus może bez przeszkód wykonywać większy łuk na tym skrzyżowaniu).

c) Zmiany mogą w przyszłości dotknąć linię 210, która jak wiemy jest niezwykle potrzebna naszej dzielnicy. Wykonywane w kwietniu br. badania marketingowe na tej linii nie napawają optymizmem – na odcinku Osowa PKP – Port Lotniczy zapełnienie autobusów jest niezadowalające. Widoczna jest różnica zapełnienia autobusów w naszej dzielnicy w porównaniu do pozostałej części trasy linii 210. W przyszłości prawdopodobnie będzie rozważane skrócenie linii 210 do trasy Port Lotniczy – Piecki-Migowo – Gdańsk Główny, zatem z pominięciem naszej dzielnicy. W ramach rekompensaty zapewne utworzona zostałaby dodatkowa linia osiedlowa pokrywająca się z trasą linii 210 na odcinku Osowa PKP – Port Lotniczy. Przy okazji możemy niedługo zobaczyć jedynie krótkie autobusy na wspomnianej linii. Z powodu małego zapełnienia sugerowane jest zastąpienie taboru przegubowego taborem krótkim (autobusy 12-metrowe).

Przekazujemy Państwu schemat autobusowy, który jest na stan dzisiejszy najbardziej prawdopodobny:
Linia niebieska – 169,
Linia czerwona – 171,
Linia zielona – 179 (po prawdopodobnych zmianach),
Linia fioletowa – 210,
Linia żółta – 269 (nowa trasa).

Wszelkie większe zmiany zostaną zapewne wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku. Zostaliśmy poinformowani, że od 2017 roku wejdą w życie nowe umowy z przewoźnikami, w których będzie można uwzględnić większą liczbę wozokilometrów niż aktualnie ma to miejsce. Rok 2016 to rok ogłoszenia przetargów oraz podpisywania umów, zatem końcówka roku 2015 oraz początek 2016 to idealny czas na opracowywanie pomysłów i zmian. Oczywiście będziemy nadal działać w kierunku uzyskania jak najlepszego rozwiązania dla Mieszkańców naszej dzielnicy – nie wyobrażamy sobie pogorszenia jakości transportu publicznego w Osowej.

Z poważaniem,
Rada Dzielnicy Osowa

Schemat_ZTM_1

Spotkanie w sprawie mpzp rejonu Niedziałkowskiego

Szanowni Państwo,
Zarząd Dzielnicy Osowa informuje, że 14. października 2015 r. o godz 18.00 odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 81 spotkanie, podczas którego pracownicy Biura Rozwoju Gdańska przedstawią koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Niedziałkowskiego.
 
W trakcie spotkania zainteresowane osoby będą mogły przedstawić swoje uwagi w trybie określonym przez prowadzącego spotkanie.

Podsumowanie IV/2015 posiedzenia Komisji ds. transportu i infrastruktury

Posiedzenie odbyło się 26 sierpnia 2015 r.
 
Tematy obrad:
 
1. Komunikacja autobusowa w Osowej
Do RDO wpłynęła odpowiedź z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM) dotycząca zgłoszonego planu komunikacji autobusowej w naszej dzielnicy. W drugiej dekadzie września planowane jest spotkanie w tej sprawie w ZTM.
Jak poinformował obecny na spotkaniu przedstawiciel miejscowości Chwaszczyno odbyło się tam 6 spotkań osiedlowych oraz przeprowadzono ankietę dotyczącą dojazdu do przystanku PKM Osowa. Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że mieszkańcy Chwaszczyna preferują bezpośredni dojazd do stacji PKM Osowa, zwracają także uwagę na brak parkingu przy stacji.
 
2. Przeniesienie przystanku przy ul. Barniewickiej.
Z informacji uzyskanych przez RDO wynika, że ZTM zgłosił wniosek o przeniesienie przystanku do działu inwestycji.
Aktualizacja: Sprawą zajęła się odpowiednia komisja z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, która pozytywnie rozpatrzyła wniosek przeniesienia przystanku na nową lokalizację. Aktualnie wykonywany jest projekt przystanku.
 
3. Ławki w Osowej.
P. Łukasz Żyliński z RDO opracował mapę z proponowaną lokalizacją (ponad 60) ławek i koszy na śmieci na terenie naszej dzielnicy, każda ze zdjęciem konkretnej lokalizacji. Mapa jest dostępna pod linkiem: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zW7Is_DS7sBE.kDCCk0Jsygko (zielony znacznik – kosz i ławka, czerwony znacznik – ławka).
Te lokalizacje zostaną zgłoszone do ZDiZ przez RDO.

Kolejne, inne lokalizacje prosimy zgłaszać na adres: rada.osowa@gmail.com.

 
4. Toalety.
RDO otrzymała kilkukrotnie zgłoszenie (ustnie i pisemnie) od mieszkańców dotyczące toalet w parku przy ul. Chirona.

W wyniku dyskusji Komisja ds. transportu i infrastruktury wnioskuje o zgłoszenie wniosku o zlokalizowanie tymczasowych toalet (np. typu TOI TOI), a docelowo realizację toalety stałej oraz poidełka (woda do picia dla ludzi i zwierząt oraz możliwość umycia rąk) w następujących lokalizacjach:
a) park przy ul. Chirona (przy placu zabaw w zachodniej części parku),
b) park przy ul. Heleny,
c) w rejonie przystanku Osowa PKP,

Aktualizacja:
Rada postanowiła docelowo zrealizować jeszcze toaletę w parku przy ul. Bliźniąt.

 
5. Planowana Droga Zielona.
Przedyskutowano rozwiązania, które są ważne z punktu widzenia mieszkańców Osowej, w tym sąsiadujących bezpośrednio z planowaną trasą (Kukawka), takie jak parametry techniczne planowanej trasy, dogodne wjazdy i zjazdy z drogi dla ruchu lokalnego, rozbudowa węzła z dogodnym dla pieszych przejściem oraz przejazdem dla rowerzystów.
 
6. Wejścia do lasu.
Przeprowadzana jest ankieta dotycząca wejść do lasu proponowanych do zagospodarowania w następujących lokalizacjach: przy ul. Juraty, w Owczarni przy ul. Kościerskiej oraz przy ogródkach działkowych (do Drogi Węglowej). Ankietę wypełniło około 315 osób.
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety pod linkiem http://moje-ankiety.pl/respond-79007.html.
 
7. Parking przy ul. Niedziałkowskiego.
Członkowie komisji, przed zebraniem Rady dnia 3 września 2015 r. zapoznają się z projektem uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego w Gdańsku http://www.gdansk.pl/plik,62518.html.
 
 
Dziękujemy za udział w zebraniu przedstawiciela miejscowości Chwaszczyno oraz mieszkańców naszej dzielnicy.
 
Zapraszamy do udziału w kolejnym zebraniu Komisji ds. transportu i infrastruktury RDO, które odbędzie się dnia 1 października 2015 r. (czwartek) o godz. 18.00 w siedzibie RDO przy ul. Balcerskiego 35.

Zaproszenie na VI posiedzenie RDO

W czwartek, 3 września o godz. 18:00 odbędzie się VI sesja Rady Dzielnicy Osowa bieżącej kadencji. W programie zebrania zaplanowano m.in. dyskusję na następujące tematy:
1) proponowanego przez Radę Dzielnicy schematu komunikacji autobusowej,
2) form promocji głosowania nad projektami w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016,
3) ankiety dotyczącej sposobu zagospodarowania wejść do lasu w ramach strefy buforowej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
4) lokalizacji ławek miejskich na terenie dzielnicy,
5) aktualizacji listy ulic przeznaczonych do utwardzenia płytami betonowymi,
6) organizacji przez Radę Dzielnicy Osowa warsztatów planistycznych dotyczących przyszłego zagospodarowania lasku przy ul. Niedziałkowskiego (od strony ul. Zaruskiego).

Serdecznie zapraszamy!