Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XXIX sesję RDO

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w przyszły czwartek, 29.06.2017 o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i uchwała w sprawie opinii na temat projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska.
5. Dyskusja i uchwała w sprawie wniosku o utworzenie tzw. Zachodniej Linii Autobusowej.
6. Dyskusja i uchwała w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Antygony.
7. Dyskusja i uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu przebudowy ul. Kielnieńskiej.
8. Sprawozdanie i dyskusja na temat spraw związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dzielnicy Osowa.
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy Osowa.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Dodatkowo podczas sesji zostaną poruszone pewne tematy, które wymagają dopracowania i przedyskutowania, m. in. stan prac nad ulicą Planetarną, sytuacja Parku przy ul. Heleny, ewentualna wymiana nawierzchni na ulicy Sołdka czy propozycja docelowego wydłużenia w przyszłości linii 269 w kierunku Owczarni i Kaczych Buków.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa