Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XLVIII sesję RDO

sesja

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w poniedziałek, 19 lutego 2024 r., od godz. 19:00 w trybie stacjonarnym (w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35).

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2024 (projekt uchwały nr XLVIII/113/2024)
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie realizacji ulic typu „woonerf” w Osowej (projekt uchwały nr XLVIII/114/2024)
  6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
  7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie sesji