Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2024

Szanowni Państwo,

z końcem listopada zakończyliśmy pierwszą część konsultacji budżetowych na rok 2024. Przez cały listopad, zgodnie już z naszą tradycją, przyjmowaliśmy od Państwa ankiety w ramach Ankiety Budżetowej Dzielnicy Osowa na rok 2024, w której mogliście wypowiedzieć się na temat projektów zrealizowanych w roku 2023 oraz wskazać swoje propozycje i obszary tematyczne, którym powinniśmy przyjrzeć się wspólnie w roku 2024.

Zamieszczamy podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2024, w którym uwzględniliśmy także wyniki Ankiety Budżetowej na rok 2023.

Odkąd przeprowadzamy ankietyzację wśród mieszkańców naszej dzielnicy, zauważamy pewne umacniające się trendy, które w tegorocznej ankiecie ponownie się potwierdziły. Priorytetami osowian są przede wszystkim tereny zielone oraz rekreacyjne, a także potrzeba realizacji zadań dużych i drobnych, takich jak budowa i/lub remonty ulic, chodników, oświetlenia, realizacja placów zabaw. W tegorocznej ankiecie równie mocno wskazali Państwo kwestię bezpieczeństwa jako tę nad którą powinniśmy się pochylić – czy to poprzez realizację doświetlenie przejść dla pieszych, realizację chodników, oznakowanie sugerowanych przejść dla pieszych czy realizację bezpiecznego przejścia nad obwodnicą w postaci kładki.

Najlepszym według Państwa zrealizowanym w roku 2023 projektem było doświetlenie przejść wokół ronda Wodnika/Jednorożca – utrzymują Państwo wysokie poparcie dla doświetlania przejść już kolejny rok. Zdecydowanie poparli Państwo także kontynuację zazieleniania dzielnicy i poprawę estetyki infrastruktury na terenach wspólnych poprzez realizację Parku Wytchnieniowego czy parków kieszonkowych. Z wyjątkową akceptacją spotkały się inicjatywy skierowane do szerokiego grona mieszkańców – festyn Osowskie Pożegnanie Lata czy zajęcia sportowe realizowane na świeżym powietrzu.

Wszystkie wypełnione ankiety i przekazane uwagi to dla nas źródło bardzo cennych informacji, które pozwolą nam lepiej kształtować przyszłe budżety oraz rozmowy z władzami miasta.

Wszystkim ankieterom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz odpowiedzi. Z pewnością pomogą nam one w podjęciu decyzji na co przeznaczyć środki z budżetu dzielnicy w roku 2024!

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa