Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XXXVII sesję RDO

sesja

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 15 grudnia 2022 r., od godz. 18.00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza w mieście Gdańsku
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie korekty południowej granicy dzielnicy Osowa
 6. Dyskusja nad projektami zagospodarowania ulic Jednorożca oraz Koziorożca
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z Budżetu Dzielnicy w roku 2022
 8. Podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2023
 9. Omówienie wniosków budżetowych do Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2023
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy Osowa
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 12. Dyskusja na temat pisma przekazanego Radzie Dzielnicy w sprawie projektu zagospodarowania terenu w okolicy zbiornika retencyjnego Osowa-II
 13. Ustalenie terminu najbliżej sesji
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie sesji