Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XXXV sesję RDO

sesja

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 20 października 2022 r., od godz. 18.30 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji hybrydowej
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad hybrydowych
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad hybrydowych
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/70/2022 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2022 (XXXV/86/2022)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kukawka – przy zbiorniku retencyjnym „Owczarnia” w mieście Gdańsku (XXXV/87/2022)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2023 z mieszkańcami (XXXV/88/2022)
 7. Dyskusja na temat propozycji zmian w statutach jednostek pomocniczych
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy Osowa
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie sesji