Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Konsultacje Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2023

Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcamy Państwa do partycypacji w podziale środków w Budżecie Dzielnicy Osowa na rok 2023!

W dniach 1-30 listopada, jak co roku, będzie dla Państwa dostępna Ankieta Budżetowa Dzielnicy Osowa na rok 2023, której celem jest zebranie Państwa opinii w sprawie podziału środków budżetowych na projekty w roku 2022 oraz pozyskanie Państwa wskazówek na jakie cele, projekty i wydarzenia powinniśmy przeznaczyć środki w roku 2023. Do rozdysponowania będzie kwota w wysokości 285 768 zł.

Link do ankiety budżetowej:

https://www.survio.com/survey/d/budzetosowej2023

QR Code do ankiety budżetowej

Następnie, w dniach 1-8 grudnia, będziemy przyjmować od Państwa wnioski budżetowe do Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2023. Wnioski, czyli inaczej Państwa konkretne pomysły i projekty, które rekomendujcie Państwo do realizacji lub wsparcia z Budżetu Dzielnicy Osowa.

Po 8 grudnia Państwa wnioski zostaną skierowane do stosownych komisji tematycznych Rady Dzielnicy Osowa celem dokonania analizy i wstępnego zaopiniowania. Ostateczna decyzja o akceptacji lub odrzuceniu wniosku następuje na tzw. „sesji budżetowej” Rady Dzielnicy Osowa, podczas której Rada Dzielnicy podejmuje uchwałę budżetową.

Link do wniosków budżetowych:

http://rada.osowa.com/budzet-dzielnicy/budzet-dzielnicy-2023

QR Code do wniosków budżetowych

Za wszystkie wypełnione ankiety oraz przesłane wnioski serdecznie Państwu dziękujemy! Z pewnością pomogą one nam w odpowiedni sposób rozdysponować środki w roku 2023 oraz w latach następnych!

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa