Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Gdańskie Przestrzenie Lokalne – rejon ulicy Jednorożca

Biuro Rozwoju Gdańska zaprezentowało na swojej stronie drugą już Gdańską Przestrzeń Lokalną wypracowaną dla dzielnicy Osowa – tym razem dla rejonu ulicy Jednorożca, w tym dla przyszłego Centrum Społeczno-Kulturalnego (Domu Sąsiedzkiego) w Osowej.

Z opracowaniem dla ulicy Jednorożca jak i innymi Gdańskimi Przestrzeniami Lokalnymi można zapoznać się na stronie pod linkiem: >>> LINK <<<Czym są Gdańskie Przestrzenie Lokalne?

Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL) to projekt, który jest realizowany z myślą o mieszkańcach i przy ich współudziale. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. Lokalne przestrzenie publiczne są niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców. Są miejscami, gdzie toczy się ich codzienne życie i są realizowane podstawowe potrzeby (związane z zakupami, edukacją, wypoczynkiem, rekreacją czy integracją). Przestrzenie lokalne powinny być bezpieczne, dostępne i integrujące lokalną społeczność. Dlatego tak istotne podczas ich planowania jest stosowanie zasad projektowania uniwersalnego, niwelowanie barier i uwzględnianie potrzeb mieszkańców. Przestrzenie lokalne powinny tworzyć spójną sieć powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i systemem komunikacji miejskiej.Jakie są ogólne kryteria definicji Gdańskiej Przestrzeni Lokalnej?

  • Obecność mieszkańców
  • Powszechna dostępność dla lokalnej społeczności (około 10-15 minut spaceru)
  • Lokalność usług – przewaga usług dla mieszkańców
  • Powiązanie z terenami zielonymi, rekreacyjnymi
  • Istniejący potencjał
  • Wskazania mieszkańców w ankiecie internetowej (z roku 2017)


W Osowej wskazano 4 przestrzenie lokalne:

  • W rejonie starego osowskiego dworca (projekt GPL gotowy)
  • W rejonie ulicy Jednorożca (projekt GPL gotowy)
  • W rejonie ulicy Siedleckiego – osowskiego deptaka (projekt GPL w trakcie przygotowań)
  • W rejonie ulicy Wodnika, przy ZSO nr 2 oraz parafii pw. św. Polikarpa Biskupa Męczennika (projekt GPL w trakcie przygotowań)
Mapa lokalizacji Gdańskich Przestrzeni Lokalnych w dzielnicy Osowa
Mapa lokalizacji Gdańskich Przestrzeni Lokalnych w dzielnicy OsowaGdańska Przestrzeń Lokalna w rejonie ulicy Jednorożca – przygotowanie materiałów, zbieranie informacji, analizy

Biuro Rozwoju Gdańska, opierając się na dostępnych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego oraz na wizji okolicy wskazanej przez Radę Dzielnicy Osowa, stworzyła karty opisujące Gdańską Przestrzeń Lokalną, w granicach której znalazły się ulica Jednorożca (na odcinku od ulicy Wodnika do ulicy Koziorożca), plac przy Czerwonej Torebce, a także fragmenty ulic Koziorożca, Afrodyty, Diany i Wodnika.

Okładka karty Gdańskiej Przestrzeni Lokalnej w rejonie ulicy Jednorożca
Okładka karty Gdańskiej Przestrzeni Lokalnej w rejonie ulicy Jednorożca


Biuro Rozwoju Gdańska wpierw określiło całkowity możliwy potencjał rejonu ulicy Jednorożca na podstawie stanu istniejącego i uwarunkowań przestrzennych. Dostrzeżono wszystkie obiekty o funkcji integrującej lokalną społeczność (kawiarnię, usługi handlu, sklepy), a także skwery i place, które w przyszłości mogą stać się wspaniałymi magnesami dla lokalnej społeczności. Zauważono również możliwość wykreowania większej powierzchni terenów zielonych i miejsc, które pozwolą mieszkańcom na obcowanie z kulturą – dzięki dobrze wyeksponowanym rondom, placom i zaułkom.

Karta potencjałów rejonu ulicy Jednorożca
Karta potencjałów rejonu ulicy JednorożcaGdańska Przestrzeń Lokalna w rejonie ulicy Jednorożca – wizja na przyszłość i propozycje do realizacji w przyszłych projektach

Na podstawie przygotowanych materiałów Biuro Rozwoju Gdańska opracowało finalną kartę Gdańskiej Przestrzeni Lokalnej w rejonie ulicy Jednorożca. Zawarte w karcie rozwiązania są propozycjami do wdrożenia przy realizacji przyszłych projektów obejmujących tę część Osowej.

O jakich rozwiązaniach możemy przeczytać?

Biuro Rozwoju Gdańska zauważa dominującą i znaczącą rolę przyszłego Domu Sąsiedzkiego, który zlokalizowany będzie przy ulicy Jednorożca. To w nim będziemy mieli okazję integrować się, spędzać wspólnie czas, organizować koncerty, występy, spotkania. W budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego założono m. in. realizację oddziału biblioteki, która jest niezwykle potrzebna lokalnej społeczności. W sąsiedztwie budynków domu sąsiedzkiego powinien zostać zrealizowany zielony skwer, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Plac przy Czerwonej Torebce to drugie miejsce, które mogłoby się stać wspaniałym magnesem i zachęcać okolicznych mieszkańców do integracji oraz odpoczynku. Istniejący plac powinien zostać doposażony m. in. w zieleń czy małą architekturę. W okolicach, na tyłach Czerwonej Torebki, mogłoby się znaleźć miejsce na wystawy dzieł lokalnych artystów.

Ulica Jednorożca, która jest osią łączącą wszystkie podprzestrzenie, miałaby stać się czymś w rodzaju przestrzeni współdzielonej z priorytetem dla ruchu pieszego (ang. shared space). Rozwiązanie to jest realizowane poprzez tworzenie m. in. tzw. „woonerfów”, których przykłady mamy w Gdyni (ul. Abrahama) czy w Sopocie (ul. Parkowa).

Karta Gdańskiej Przestrzeni Lokalnej w rejonie ulicy Jednorożca - wytyczne do przyszłych projektów
Karta Gdańskiej Przestrzeni Lokalnej w rejonie ulicy Jednorożca – wytyczne do przyszłych projektów
GPL w rejonie ulicy Jednorożca – opis przykładowego przekształcenia ulicy Jednorożca

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące wybranych fragmentów karty GPL.

Podkreślamy, że przedstawione opisy to jedynie wytyczne, a zamieszczone grafiki to jedynie propozycje rozwiązań, które mają być wskazówką dla przyszłych projektów.

Gdańska Przestrzeń Lokalna w rejonie ulicy Jednorożca – plik