Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XXXIII sesję RDO

sesja

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 2 czerwca 2022 r., od godz. 18.30, w siedzibie Rady Dzielnicy Osowa przy ul. Balcerskiego 35 oraz w sposób zdalny.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji hybrydowej
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad hybrydowych
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad hybrydowych
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2023
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych
 6. Dyskusja w sprawie wniosku do Miasta Gdańska o wykup gruntów pod realizację inwestycji na terenie dzielnicy Osowa
 7. Dyskusja w sprawie projektu organizacji ruchu wzdłuż ulic Balcerskiego, Koziorożca i Zeusa
 8. Dyskusja w sprawie spaceru z Prezydent Miasta Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy Osowa
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie sesji