Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XX sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy piątek, 18 grudnia 2020 r., o godz. 18.30.

Ze względu na wprowadzone przez Ustawodawcę ułatwienia mamy możliwość organizacji obrad Rady Dzielnicy Osowa w trybie zdalnym. XX sesja Rady Dzielnicy Osowa zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/36/2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020 (Uchwała nr XX/50/2020)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
  wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Wodnika, Jednorożca, Galaktycznej, Homera i Horacego w mieście Gdańsku (Uchwała nr XX/51/2020)
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z Budżetu Dzielnicy w roku 2020
 7. Podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2021
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie sesji

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa