Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XIV sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa w najbliższą środę, 25 marca 2020 r., na godz. 18.00 tym razem wyjątkowo na plac sąsiedzki w Parku Chirona (od strony ulicy Zeusa).

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020
  5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
  6. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie sesjiWyjątkowa sytuacja wymusza niekonwencjonalne działania tak, aby pełniąc rolę radnego lub radnej, właściwie i terminowo wywiązać się ze swoich obowiązków, zadbać o sprawy dzielnicy, zapewnić jawność obrad, co jest warunkiem koniecznym wynikającym ze statutu, przy jednoczesnej dbałości o zdrowie innych i swoje. Dlatego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu sesji na otwartej przestrzeni. Podczas obrad radne i radni oraz goście będą zachowywać zalecane odległości.

Na sesji rozpatrzone zostaną tylko takie sprawy, których nie można odłożyć w czasie. Dotyczy to uchwały w sprawie przeznaczenia środków, będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Osowa. Informujemy, że zamierzamy głosować tylko nad środkami przeznaczonymi na działania inwestycyjne i zakupy tak, aby jednostki miejskie otrzymały nasze wnioski terminowo. Pozostałe fundusze zostaną skierowane do rezerwy budżetowej. Zawieszamy podjęcie decyzji w sprawie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz społecznych do czasu, gdy będzie możliwa ich realizacja.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa