Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na VIII sesję RDO

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa w najbliższą środę, 16 października 2019 r. na godz. 18.30 do naszej siedziby przy ul. Balcerskiego 35.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budowy systemu monitoringu miejskiego w dzielnicy Osowa (Uchwała nr VIII/23/2019)
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice Północno-Zachodnie II w mieście Gdańsku (Uchwała nr VIII/24/2019)
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kukawki, rejonu ulicy Krajeńskiej (Uchwała nr VIII/25/2019)
 7. Dyskusja na temat konkursu „LOGO OSOWA”
 8. Dyskusja na temat Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa
 9. Dyskusja na temat organizacji Święta Dzielnicy Osowa w roku 2020
 10. Dyskusja na temat Budżetu Dzielnicy Osowa 2020
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie sesji

Z wyrazami szacunku,
Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa