Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Po VIII sesji RDO

Ponad tydzień temu odbyła się już VIII sesja Rady Dzielnicy Osowa. Podjęto na niej trzy Uchwały. Pierwsza dotyczyła stanowiska RDO w sprawie budowy systemu monitoringu miejskiego w dzielnicy Osowa oraz usytuowania studia wizyjnego w nowym komisariacie Policji przy ul. Orfeusza lub w innej dogodnej lokalizacji. Wszyscy Radni jednogłośnie zgodzili się, iż taki system monitoringu powinien powstać w naszej dzielnicy. Osowa rozbudowuje się, przybywa nam nowych przestrzeni mieszkaniowych, zabudowa staje się coraz bardziej zurbanizowana i stąd też konieczność powstania sytemu monitoringu.

Pozostałe dwie Uchwały dotyczyły stanowiska RDO w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla Barniewic Północ -Zachód II oraz dla Kukawki, rejon ulicy Kruszwickiej. Obie Uchwały są korzystne dla mieszkańców i dlatego też zostały przyjęte jednogłośnie.

Pionierskie działania RDO spowodowały, iż po burzliwej dyskusji mamy wybrane logo Dzielnicy Osowa. Od wielu lat borykaliśmy się z jednolitym wizerunkiem naszej Dzielnicy, z brakiem jednolitego Logo. Wreszcie udało się i mamy wybrane Logo Dzielnicy Osowa. Nie było łatwo, do konkursu napłynęło ponad 30 prac. Cześć oczywiście nie spełniała warunków formalnych, ale większość była interesująca i ciekawa. Komisja ds. Kultury miała twardy orzech do zgryzienia, bo spóród kilkudziesięciu nadesłanych prac musiała wybrać cztery które przeszły do ścisłego finału a w czasie sesji Rada wybrała logo drogą głosowania. Wkrótce przekonacie się Państwo, iż w prostocie jest piękno. Na Gali Osowianina Roku zostanie ogłoszone kto został laureatem konkursu na Logo Osowy.

Innym ważnym tematem, który wzbudzał duże emocje to działalność Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Z przykrością należy przyznać, iż w ciągu pierwszej kadencji MRD podjęła zaledwie kilka inicjatyw, które przeprowadziła skutecznie. Opiekun MRD z ramienia RDO niestety nie zdołał zainspirować młodzieży do szeroko rozumianych działań społecznych. Radni wypowiadali się negatywnie o działaniach MRD, a właściwie o braku tych działań.

Można zaobserwować różnorodne podejście Radnych Dzielnicy do młodzieży zaangażowanej w MRD. Cześć radnych skrytykowała brak działań na rzecz Dzielnicy, inna grupa Radnych stwierdziła że młodzież jest dziś zdecydowanie mniej zainteresowana jakimkolwiek działaniem. Stąd też mniejsza aktywność w sferze działań społecznych. Inną sprawą która wybijała się w dyskusji to brak opiekuna, brak wyznaczania działań i celów. Młodzi ludzie którzy zaistnieli na arenie społecznej sami z siebie nie będą działać, potrzebują wzorców, potrzebują kogoś kto ich poprowadzi do wspólnego sukcesu. Dyskutowano nad rozwiązaniem tego problemu. Oczywiście rozwiązań było bardzo dużo począwszy od rozwiązania MRD poprzez działania bezpośrednie jak wizyty w szkołach, rozmowy z samorządem uczniowskim, z dotychczasową MRD skończywszy na podejmowaniu wspólnych działań. Z pewnością czas przyniesie konkretną odpowiedź na te wszystkie wątpliwości.

Radni wstępnie przedyskutowali Projekt „Święta Dzielnicy w 2020 roku”. RDO planuje Święto Dzielnicy Osowa we wrześniu przyszłego roku choć termin jeszcze nie został zatwierdzony przez UM Gdańsk. Bartosz Stefański poinformował pozostałych Radnych o wstępnym zarysie tego Święta. Planuje się kilka sektorów/ przestrzeni w których będą przebiegały różne wydarzenia począwszy od cichego zakątka, gdzie mieszkańcy będą mogli przyjść i porozmawiać z Radnymi, z innymi Osowianami. Innym obszarem który planuje Rada Dzielnicy Osowa jest plac zabaw. Następnie planuje się również strefę food trucków, oraz strefę komercyjną odsuniętą z dala od strefy kulturalnej dedykowanej spotkaniom i rozmowom.

Nie można pominąć faktu, iż w nadchodzących tygodniach zostanie podpisany list intencyjny w sprawie wybudowania Domu Sąsiedzkiego na Osowej. Jak tylko będzie to miało miejsce z radością poinformujemy Państwa o tym jakże ważnym wydarzeniu.

Ustalono również iż Radna Monika Bednarska i Sławina Kosmulska będą miały dyżur RDO podczas spotkania Seniorów w ZSO nr 2 w dniu 19.10.2019

Potwierdzono kolejne terminy Sesji

Data Godz.
20.11.2019 18.30
11.12.2019 18.30

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa

Waldemar Karpiński