Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na II sesję RDO

Szanowni Państwo, 

zapraszamy serdecznie na kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa w najbliższy wtorek, 07 maja 2019 r. na godz. 18:30 do naszej siedziby przy ul. Balcerskiego 35. Planowany porządek obrad: 

1.     Otwarcie sesji

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad

3.     Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad

4.     Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Dzielnicy Osowa

5.     Dyskusja i głosowanie nad nad zakresem działania i nazwami poszczególnych Komisji RDO.

6.     Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji stałych składów osobowych Rady Dzielnicy Osowa oraz skaldem osobowym poszczególnych komisji stałych RDO

7.     Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy z mieszkańcami

8.     Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych

9.     Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa do ujęcia w  budżecie Miasta Gdańska na rok 2020

10.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2020

11.    Dyskusja nad powołaniem Sekretarza i jego zadaniami

12.    Informacja sprawozdawcza Zarządu Dzielnicy Osowa

13.     Wolne wnioski

            – ustalenie terminów pierwszych posiedzeń komisji stałych

            – ustalenie terminu następnej sesji

            – inne

14.    Zamknięcie sesji

Z wyrazami szacunku,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa