Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ulice gminne w Osowej!

Szanowni Państwo!

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gdańska została podjęta uchwała, dzięki której wiele ulic w naszej dzielnicy przyjmie status ulicy gminnej. Do tej pory wszystkie wspomniane w uchwale ulice posiadały status ulic wewnętrznych.

Przemianowanie ulic ze statusu ulic wewnętrznych na status ulic gminnych przynosi wiele korzyści. Co to oznacza w praktyce?

* Wszystkie wymienione w uchwale ulice przestaną być traktowane jako drogi wewnątrz osiedli mieszkaniowych (wewnętrzne dla konkretnych kilku zabudowań) lub jako drogi do użytków rolnych. Od teraz wszystkie te ulice przyjmą charakter dróg lokalnych, użytkowanych przez ogół mieszkańców, uzupełniających ciąg głównych dróg w dzielnicy.

* Przyjęcie statusu ulicy gminnej powinno także zapewnić lepszą jakość obsługi – np. odśnieżania czy drobnych prac naprawczych.

* Przyjęcie przez te ulice statusu ulic gminnych oznacza także, że strefa Tempo 30 w naszej dzielnicy zacznie lepiej funkcjonować. Do tej pory wszystkie ulice wewnętrzne, bez względu na ich położenie, były ulicami podrzędnymi w stosunku do ulic gminnych. Zasada „prawej ręki” nie dotyczyła zatem wyjazdów z tych ulic, co utrudniało wygodne i bezpieczne przemieszczanie się po naszej dzielnicy, a także sprawiało wiele problemów z poprawnym oznakowaniem poziomym naszych ulic. Od teraz wszystkie wymienione w uchwale ulice znajdą się w sposób prawidłowy w zakresie strefy Tempo 30 i będą posiadały prawidłowe i lepsze oznakowanie poziome.

* Przekwalifikowanie ulic z uchwały z ulic wewnętrznych do ulic gminnych pozwoli też na działania Straży Miejskiej na wymienionych ulicach. Bardzo często zdarzało się, że kierowcy parkowali w sposób niewłaściwy, nie zachowywali przepisowych odległości lub blokowali wyjazdy z posesji innym mieszkańcom. Dzięki przemianowaniu ulic na typ gminny Straż Miejska będzie mogła podejmować interwencje i karać mandatami winnych kierowców.

Załączamy spis przyjętych ulic jako ulic gminnych: SPIS ULIC

Pozdrawiamy,

Radni Dzielnicy Gdańsk Osowa