Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo,

w najbliższy wtorek o godz. 17:00 w naszej siedzibie odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa, podczas której m.in. przeprowadzone zostaną wyboru Prezydium Rady.

Oczywiście obecność podczas tego spotkania nie jest obowiązkowa, ale serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału.

Poniżej podaję planowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Zaprzysiężenie nowo wybranych członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa (osób, które dotychczas nie składały ślubowania).
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa.
8. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa.
9. Dyskusja nad planami działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa w roku 2018.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Pozdrawiamy,
Radni Dzielnicy Osowa