Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XVII sesję RDO

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XVII sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się we wtorek, 31 maja, o godz. 18:00 w siedzibie Rady przy ul. Balcerskiego 35.

Podajemy planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XVII/40/2016 w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Wendy i Gryfa Pomorskiego.
5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XVII/41/2016 w sprawie zmiany § 1 uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2016. (rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie grupy sportowych, zgłoszonych w ostatnim czasie do Rady).
6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XVII/42/2016 w sprawie opinii Rady Dzielnicy Osowa na temat projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Posejdona i Junony.
7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XVII/43/2016 w sprawie synchronizacji komunikacji autobusowej z komunikacją szynową oraz utworzenia drugiej linii autobusu wewnątrzdzielnicowego.
8. Podsumowanie akcji zbierania podpisów poparcia pod budową Drogi Zielonej.
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
10. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Radni Dzielnicy Osowa