Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaproszenie na XIX sesję Rady Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XIX sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w poniedziałek, 5 września, o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Balcerskiego 35.

Podaję planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
5. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy.
6. Dyskusja w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2016 pozostających w rezerwie budżetowej.
7. Dyskusja w sprawie głosowania na projektu Budżetu Obywatelskiego 2017.
8. Dyskusja w sprawie budowy fermy fretek amerykańskich w Klukowie.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.