Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie z XV sesji RDO

Opinia w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska przyjmującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla okolic ul. Niedziałkowskiego oraz zmiana budżetu dzielnicy. To główne tematy omawianej podczas piętnastej sesji Rady Dzielnicy Osowa, która odbyła się – wyjątkowo we wtorek – 12 kwietnia.

Sesja rozpoczęła się jednak od sprawozdania ze spaceru po Osowej z Prezydentem Pawłem Adamowiczem, który miał miejsce w przeddzień sesji Rady. Spotkanie to miało na celu zapoznanie Pana Prezydenta z najbardziej newralgicznymi tematami infrastrukturalnymi, nurtującymi mieszkańców oraz przygotowanie administracji miejskiej do zbliżającego się spotkania z mieszkańcami Osowej (21 kwietnia). Relację ze spaceru zdali jego uczestnicy – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Grzegorz Boros oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy Karol Ważny.

Wśród miejsc, które wizytowaliśmy wspólnie z Prezydentem znalazły się m.in.:
– odcinek „płytowy” ul. Wodnika,
– skrzyżowanie ul. Niedziałkowskiego i Koziorożca,
– ul. Junony
– ul. Nowy Świat
– ul. Planetarna
– ul. Letniskowa
– oraz ul. Kielnieńska.

Poniżej krótkie podsumowanie uzgodnień dokonanych przy okazji spaceru:

1) Ul. Wodnika – brak pobocza, chodnika, oświetlenia.

Prezydent zasugerował, że na odcinku „płytowym” konieczne jest zrealizowanie chodnika. Ponadto Prezydent z zainteresowaniem przyjął koncepcję zagospodarowania jaru wzdłuż tego odcinka drogi. W przyszłości mógłby tam powstać rekreacyjny ciąg pieszo-rowerowy. Póki co potrzebne jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ teren należy do PKP i nie ma możliwości przejęcia go przez miasto.

 
 
2) Oświetlenie odcinka ulicy Niedziałkowskiego (od ulicy Biwakowej do ulicy Koziorożca), łącznie z przejściem dla pieszych na zakręcie Niedziałkowskiego w Koziorożca (ew. możliwość przesunięcia przejścia). Odmalowanie znaków poziomych.

Skrzyżowanie ul. Niedziałkowskiego i Koziorożca znajduje się na liście ulic do oświetlenia w ramach nowego programu uruchomionego przez miasto. ZDiZ rozważa instalację lamp solarnych z uwagi na trudności techniczne i finansowe w zakresie doprowadzenia instalacji zasilającej.

Prezydent zasugerował ponadto konieczność utwardzenia „chodnika” wzdłuż osiedla spółdzielni akademickiej przy ul. Koziorożca, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie. ZDiZ będzie badał temat.

 
 
3) Ul. Junony – brak Oświetlenia.

Ulica Junony również znajduje się na liście ulic przeznaczonych do oświetlenia prowadzonej przez ZDiZ. Realizacja nastąpi w najbliższych latach.

 
 
4) Ul. Zeusa – brak utwardzonej drogi, brak oświetlenia.

Realizacja docelowego układu ul. Zeusa, wraz z pełną siecią nastąpi w najbliższych latach w związku z uruchomieniem (w 2017) zbiornika retencyjnego Osowa II (na rogu ul. Koziorożca i ul. Nowy Świat). Niedawno zakończyło się postępowanie o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, które obejmuje budowę docelowego układu ul. Koziorożca, Nowy Świat, Zeusa i części ul. Wodnika (fragment odcinka płytowego). Miasto aktywnie poszukuje możliwości sfinansowania tych inwestycji.

 
 
5) Ul. Nowy Świat – brak oświetlenia (od hurtowni leków Farmakol w kierunku ul. Barniewickiej). Jest to fragment ulicy przy której znajduje się niepubliczna szkoła podstawowa z przedszkolem Happy Kids.

Niedawno rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie oświetlenia przy ul. Nowy Świat.

 
 
6) Skrzyżowanie ul. Nowy świat/Planetarna/Letniskowa (rejon przejazdu przez tory) – brak chodnika, przejść dla pieszych (droga dzieci do szkoły).

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska opracowała koncepcję poprawy sytuacji pieszych przy ul. Planetarnej. Najprawdopodobniej zostanie wykonana opaska wzdłuż tej ulicy, która ma umożliwić pieszym bezpieczne przejście.

Prezydent ponadto zwrócił uwagę na potrzebę budowy chodnika na odcinku od ul. Barniewickiej do torów kolejowych, co ma zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pieszych.

 
 
7) Ul. Letniskowa – brak utwardzenia, pobocza/chodnika – droga dojazdu i dojścia do przystanku PKM Osowa.

Wydział Programów Rozwojowych prowadzi właśnie negocjacje z czterema inwestorami, którzy realizowali inwestycje przy ul. Letniskowej (GIWK, PLK, PKM, Gdańsk). Prace utwardzeniowe mają zostać wykonane jeszcze wiosną, chociaż mogą się trochę przeciągnąć w związku z rozmowami na temat możliwości wykonania odwodnienia (przez GIWK).

 
 
8) Ul. Kielnieńska – zbyt wąska, mała przepustowość. Brak utwardzonego pobocza, chodnika; brak odwodnienia; bardzo utrudniony dojazd i wyjazd z Osowej.

Prezydent wizytował granice miasta Gdańska przyglądając się postępom w budowie infrastruktury drogowej realizowanej przez gminę Żukowo od strony Chwaszczyna. Wskazano potrzebę kontynuacji tej inwestycji po stronie gdańskiej, co może nastąpić w ramach programu chodnikowego, ale zapewne najwcześniej w 2018 roku.

Podkreślono, że szansą dla rewitalizacji ul. Kielnieńskej jest budowa ul. Nowej Kielnieńskiej, w ramach szerszego projektu budowy tzw. Drogi Zielonej. Wówczas ruch tranzytowy przez ul. Kielnieńską mógłby zostać przeniesiony na nową drogę, a Kielnieńska otrzymałaby szansę na rewitalizację i nadanie jej bardziej przyjaznego charakteru.

 
 
Po przedstawieniu sprawozdania radni pochylili się – po raz kolejny w tej kadencji – nad zagospodarowaniem okolic lasku przy ul. Niedziałkowskiego. Temat ten ponownie znalazł się w porządku obrad Rady, ponieważ Biuro Rozwoju Gdańska zakończyło już prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. W związku z tym – przed poddaniem projektu pod głosowanie Radzie Miasta Gdańska – opinię w tej sprawie może wydać Rada Dzielnicy.

I tym razem nie obyło się bez różnicy zdań, choć obecny na sesji był wyłącznie jeden mieszkaniec okolic ul. Zaruskiego sprzeciwiający się uchwaleniu tego planu.

Ostatecznie, po krótkiej dyskusji, rada zdecydowała o poparciu projektu planu z zastrzeżeniem, że teren leśny znajdujący się przy ul. Niedziałkowskiego powinien zostać opisany w planie jako „park leśny”, a nie „teren zieleni urządzonej”, jak to sformułowano w projekcie.

Drugi projekt uchwały przygotowany na sesję dotyczył zmiany budżetu dzielnicy. Przypomnę, że podczas swojego marcowego posiedzenia Rada Dzielnicy zadecydowała o pozostawieniu w 88-tysięcznym budżecie 44-tysięcznej rezerwy.

W związku z rozmowami Zarządu Dzielnicy z Zarządem Dróg i Zieleni zaproponowano, by 8.000 zł z tej puli przeznaczone zostało na zakup i montaż ławek z kompozytu (takich samych, jak te, które stanęły w kilkunastu miejscach Osowej w ubiegłym roku). Dzięki temu dofinansowaniu w 2016 roku może stanąć kilkanaście kolejnych ławek w różnych lokalizacjach na terenie dzielnicach.

Ponadto 1.600 zł wydatkowane zostanie na zakup kolejnej tablicy informacyjnej z mapą dzielnicy, która stanie przy dworcu PKP Osowa. Podobne mapy znajdują się w trzech innych miejscach naszej dzielnicy.

Na koniec podsumowana została akcja promocyjna Budżetu Obywatelskiego przeprowadzonej w ostatnich tygodniach przez radnego Jana Peruckiego. Dzięki jego zaangażowaniu do skrzynek mieszkańców trafiło kilka tysięcy ulotek informujących o samym budżecie obywatelskim na rok 2017 oraz proponowanych projektach, które mogą zostać zgłoszone do tegorocznej edycji. Należą do nich:
– projekt zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Orfeusza (na działce za Orlikiem),
– wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Wodnika i Jednorożca,
– zakup i montaż elektronicznych znaków informacyjnych poprawiających bezpieczeństwo w okolicach SP nr 81 i ZSO nr 2.

Oczywiście każdy mieszkaniec może zgłaszać również własne propozycje. Do końca kwietnia można to zrobić na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. W sumie w tym roku do dyspozycji naszej dzielnicy będzie aż 327.000 zł! Głosowanie – jak zawsze – we wrześniu.