Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Wizyta w BRG ws. ulicy Nowej Kielnieńskiej

Szanowni Państwo,

Radni Karol Ważny, Maciej Przybylski, Stanisław Krzemiński oraz Jan Perucki złożyli wizytę w BRG w sprawie ulicy Nowej Kielnieńskiej.Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

1) dokładny przebieg drogi – został na okazany na licznych mapach, w tym przedstawiono nam alternatywne warianty dojazdu do Castoramy oraz przebiegu drogi rowerowej (przez węzeł oraz poprzez kładkę usytuowaną na południe od węzła)

2) klasa drogi oraz dopuszczalne prędkości pojazdów – póki co droga będzie najprawdopodobniej realizowana w wariancie 1+1 + chodnik i droga rowerowa. Pozostanie jednak rezerwa na drugą jezdnię w każdą stronę. Droga ma mieć charakter miejski. Projektowana prędkość nie będzie przekraczać 70 km/h, ale nie wykluczone, że na odcinku zurbanizowanym (osowskim), będzie nawet mniejsza ze względu na liczbę przejść dla pieszych oraz nachylenie terenu.

3) lokalizacja kładki pieszo-rowerowej w okolicach węzła Wysoka – kładka zlokalizowana jest na południe od węzła. W wariancie przygotowanym w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dojście/dojazd do niej następuja od strony węzła, do którego trzeba dotrzeć tak jak dziś (czyli naokoło). Wariant przygotowany przez BRG zakłada przejście kładką od strony ul. „starej” Kielnieńskiej.

4) połączenia dzielnicy z TPK (formy, w jakich zostaną zorganizowane wejścia do lasu) – najtańsze i umożliwiające uspokojenie ruchu na drodze rozwiązanie to przejścia na sygnalizacji świetlnej uruchamianej „na guzik”. Zgłosiliśmy konieczność uwzględnienia przejścia pieszego na wysokości ul. Nowej. Przy czym znajduje się ono na terenie Gdyni, wobec czego musimy skontaktować się z Biurem Planowania Przestrzennego w Gdyni (p. Alicja Kowalska, 58 669 89 16), gdzie aktualnie trwają prace nad projektem mpzp w tej sprawie (uchwała nr XIV/264/11 z 23.11.2011 r., rejon Wielki Kack)

5) połączenie rowerowe węzła Wysoka z Reniszewem – w STEŚ założono budowę drogi rowerowej wzdłuż nowej ul. Spacerowej wraz z bezkolizyjnym przejazdem przez ul. Spacerową w kierunku Sopotu (droga do Gołębiewa i dalej do ul. Reja w Sopocie); jednak panie z BRG sceptycznie podchodziły do tej drogi w zw. z planami budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Kościerskiej. Przekonywaliśmy, że dla „zwykłych” użytkowników rowerów droga wzdłuż Spacerowej jest najbardziej optymalna (połączenie z węzłem Osowa,

6) powiązanie ul. Nowej Kielnieńskiej z powstającym węzłem w Chwaszczynie – w całości pozostaje po stronie gminy Żukowo, ponieważ tam zaplanowane są wszystkie dojazdy do ul. Oliwskiej (przedłużenie Kielnieńskiej po stronie Chwaszczyna)

7) Jaki będzie prognozowany ruch? Kto będzie jeździł? W roku 2016 przeprowadzone zostaną nowe badania i prognozy ruchu dla całego Gdańska, w tym dla tego rejonu.

8) Czy będą ekrany dźwiękoszczelne? Jakie to będą ekrany? To zależy od decyzji środowiskowej, na razie ciężko o tym przesądzi

9) Jak będzie przebiegać droga nad linią kolejową i w sąsiedztwie? Droga poprowadzona zostanie estakadą.

10) Jaka będzie lokalizacja przystanku PKM? Zaraz obok ul. Nowej Kielnieńskiej, na (obecnie) prywatnej działce.

Z poważaniem,
Radni Dzielnicy