Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. kultury, edukacji i sportu oraz Komisji ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

W dniu 29 lutego 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji, w których uczestniczyli następujący przedstawiciele Rady Dzielnicy: Monika Bednarska, Katarzyna Komorowska, Pan Jan Perucki, Beata Pawlik.

Tematem spotkania były sprawy dotyczące zbliżającego się przejęcia przez Gminę Miasta Gdańska budynku PKP w Osowej i przekazania go miejscowej społeczności.
Obydwie komisje proponują, aby budynek ten pełnił funkcje kulturalne związane z powołaniem i funkcjonowaniem na terenie dzielnicy biblioteki, a także proponują umiejscowienie tam małej galerii sztuki i małej sali teatralno-koncertowej.
Radni obu Komisji zaproponowali, aby w przyszłości-obecny obiekt PKP-nosił nazwę:”Dworzec Kultury”.

Obecni na posiedzeniu Radni odnieśli się do kwestii upamiętnienia wybitnych mieszkańców dzielnicy. Proponują powołanie zespołu, który, w porozumieniu z bliskimi postaci, które mają być upamiętnione, dokonał wyboru formy upamiętnienia i przygotował odpowiednie wnioski i projekty do przegłosowania przez Radę Dzielnicy.
Radni dzielnicy proponują, aby rozważyć koncepcję nazwania biblioteki im. Prof. B. Synaka i uhonorowania profesora poprzez wmurowanie pamiątkowej tablicy w budynek biblioteki (obecnie dworzec PKP).
Członkowie obydwu komisji na posiedzeniu wspólnym doszli do wniosku, że ewentualne upamiętnienie barda J. Kaczmarskiego powinno mieć charakter oryginalny i edukacyjny zarazem. Być może nazwanie przyszłej sali koncertowej byłoby odpowiednim upamiętnieniem postaci.

Zgromadzeni na posiedzeniu radni zaproponowali, aby także Rada Dzielnicy zaprosiła mieszkańców na wydarzenie kulturalne w formie koncertu muzyki dawnej albo muzyki jazzowej. Koncert mógłby odbyć się w plenerze (np. Park przy ul. Chirona). Wydarzenie kulturalne w formie koncertu powinno zostać sfinansowane z budżetu Rady Dzielnicy. Ten rodzaj inicjatywy zbliżyłby mieszkańców dzielnicy, a dla Rady Dzielnicy byłaby to okazja do zaprezentowania swojej działalności.

Komisja ds. Społecznych wysunęła propozycję, aby zorganizować spotkanie wszystkich organizacji pozarządowych z terenu dzielnicy w miesiącu kwietniu 2016 r.

Notatkę sporządziła: Beata Pawlik